Et knapphetsgode

Stadig oftere dukker det opp saker som viser at fysioterapeuter er i ferd med å bli et knapphetsgode rundt om i vårt langstrakte land.

Publisert

Du kan også lese lederen i ebladet, Fysioterapeuten nr.2/2016.

Kan du betale alt selv, er det kanskje utmerkede private tjenester å få kjøpt. I alle fall på større steder. For de som ikke har råd, blir ventetiden ofte lang og plagene mer plagsomme enn de var i utgangspunktet.

Ventelistene er lange og rehabiliteringstilbudet mangelfullt eller fraværende i mange kommuner. Kronikere føler seg nedprioritert fordi de kommer så langt bak i køen – bak pasientgrupper med mer akutte behov.

Ikke bra – verken for pasientene eller for samfunnet.

Den mangelfulle oppfølgingen av kolspasienter, som vi skriver om i dette nummeret av Fysioterapeuten, faller også inn i dette mønsteret.

Olav Kåre Refvem, leder i Nasjonalt kolsråd, etterlyser konkret handling fra politikerne. Han har stor tro på fysioterapeutenes bidrag, men er lite fornøyd med hvordan behandlingsbildet ser ut i dag.

– Rehabilitering er formelt et kommunalt ansvar. Det er en dødfødt idé, og det har vist seg ikke å fungere for lungepasienter, sier Refvem i et intervju på side 36.

De lange ventelistene skyldes i all hovedsak at det er for få fysioterapeuter som har avtale med eller er ansatt i kommunene. Ressursene er for knappe i forhold til behovet – som helt klart har økt etter at samhandlingsreformen ble innført. I tillegg har folketallet økt og befolkningen blir stadig eldre.

Det er neppe hele forklaringen. Er det noe å hente på å organisere tjenesten på en annen måte? Prioritere annerledes?

Ett eksempel er sykdomslisten – eller diagnoselisten. Her pågår det et interessant arbeid som vil berøre både fysioterapeuter og pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker faktisk å fjerne hele listen, og jobber med et forslag som skal på høring i løpet av våren. Målet er en ny ordning fra 1. januar 2017. Men hva kommer i stedet?

Listen omfatter ca. 100 diagnoser. Pasienter med diagnoser som står på listen har rett til fritak for egenandel hos fysioterapeuter som er ansatt i eller har med avtale med kommunen. Som alle fysioterapeuter vet, har det stor innvirkning på hvem som får behandling og hvem som ikke får det.

Regjeringen skriver i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2016 at det «ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom diagnosen og behovet for fysioterapi. (...) Når diagnoselistepasienter kan motta gratis behandling, er det en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling. Diagnoselisten kan slik bidra til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser.»

Vi venter i spenning! Diagnoselisten overmoden for revisjon, men flere fysioterapeuter kommer man uansett ikke utenom.