Temadag onsdag 5. mai

Professor Hanne Dagfinrud.
Professor Hanne Dagfinrud.

Lær hvordan du skriver bedre epikriser

Ønsker du å lære hvordan du skriver epikriser med nyttig og relevant innhold, uten at du bruker for lang tid? 5. mai er det duket for temadag.

Publisert Sist oppdatert

Kort om temadagen

  • Arrangeres onsdag 5. mai
  • Varer i tre timer
  • Går digitalt

Les mer her

Fysioterapeuter har til tider fått kritikk for manglende skriving av epikriser. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil bidra til at fysioterapeuter samarbeider bedre med annet helsepersonell gjennom blant annet epikriser. Derfor arrangerer de temadagen.

Les mer om temadagen her

- Fysioterapeuter er generelt ikke gode nok til å skrive epikriser, og for få benytter verktøyet fullt ut. Det er viktig at kommunikasjonen mellom fysioterapeuter og annet relevant helsepersonell flyter godt. Epikriser er i så måte et nyttig redskap, sier professor og fysioterapeut Hanne Dagfinrud.

Førsteamanuensis Nina Østerås.
Førsteamanuensis Nina Østerås.

Hun og førsteamanuensis og fysioterapeut Nina Østerås, begge ansatt ved Diakonhjemmet samt ved Universitetet i Oslo, er kursledere for fagdagen. Onsdag 5. mai ønsker de velkommen til en tre timers digital temadag.

- Vi opplever at mange fysioterapeuter er usikre på hva en epikrise skal inneholde. Vi ser også at det er store variasjoner på lengde og innhold. Enkelte fysioterapeuter skrive til dels for lange og kompliserte epikriser, mens andre skriver for få, sier Østerås.

Vil senke terskelen

På temadagen vil foreleserne gi råd og innspill som kan bidra til å senke terskelen for å skrive epikriser senkes. Deltakerne vil få innblikk i hvordan de kan skrive enklere og mer konkrete epikriser, uten at det går på bekostning av det faglige innholdet.

- Det er ikke alltid åpenbart hva epikrisen skal inneholde, og hva som bør kommuniseres til for eksempel leger. Enkelte fysioterapeuter forteller blant annet at de bruker mye tid på å få tak i legene. Digitale løsninger og en god epikrise vil gjøre den jobben langt enklere, sier Dagfinrud.

Kunnskap er viktig

Slik ser epikrisebildet ut hos Hano.
Slik ser epikrisebildet ut hos Hano.

Begge de to kursansvarlige mener det er viktig med gode epikriser blant annet fordi ulike behandlere bør vite hva fysioterapeutene gjør og ikke gjør. I tillegg anser de epikrisene som fysioterapeuters faglige ansikt utad.m

Epikrisen bør blant annet inneholde hvilke mål som er oppnådd, samt hvilke mål som ikke er nådd. I tillegg bør epikrisen forklare om det er behov for mer behandling.

-Vårt mål er at deltakeren skal få bedre kunnskap om hva som er nyttige opplysninger for mottakeren av epikrisen. Fysioterapeuter er ofte opptatt av detaljer samt forklare håndverket. Det er ikke nødvendigvis det en lege trenger å vite om pasienten, sier Dagfinrud.

Finnes maler

I forbindelse med forskningsprogrammet FYSIOPRIM er det utarbeidet mal for epikriser. Malen blir presentert på temadagen. Ulike tekster for epikriser blir også vist.

-Gode epikriser gjør at vi blir sett på som mer profesjonelle. I tillegg er det nyttig for deg som behandlende fysioterapeut samt for pasientene dine. Gjennom epikrisen får du god oversikt over behandlingen du gir, sier Østerås.