En, to eller ingen…

Hvilken strategi skal du velge for å nå et viktig mål? I dette tilfelle offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

Det er et mål NFF har jobbet for i en årrekke. Og som i perioder nærmest har fortonet seg som en skyttergravskrig, med MT-autorisasjon som ammunisjon.

Nå er nok den ballen lagt død. Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten tyder på at målet om offentlig spesialistgodkjenning er innen rekkevidde, mer enn noen gang tidligere. Men for hvem og hvor mange av NFFs spesialiteter?

Det blir neppe fem, slik et vedtak i NFFs forbundsstyre går ut på. Kanskje en liten mulighet for to – manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi. Mest sannsynlig blir det bare MT som kommer gjennom nåløyet – i alle fall i første omgang. Misforstå oss rett; fem hadde vært helt strålende!

Spørsmålet er om NFFs politikere skal spisse sin lobbyvirksomhet for å sikre at manuellterapeutene kommer inn en offentlig godkjenningsordning. Det kan bli et lite populært alternativ blant NFFs andre spesialiteter og blant medlemmer generelt.

Styret i Faggruppen for manuellterapi forventer at MT får førsteprioritet. De  mener at «noen må prioriteres først, og at muligheten for å skrive fysioterapihistorie er nå.»

Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi er på sin side svært bekymret for at ikke de er nevnt i meldingen som en av helsepersonellgruppene som skal utredes for offentlig spesialistgodkjenning. Har NFF gjort en dårlig jobb med å forsvare psykomotorikernes interesser?

– MT blir i ulike sammenhenger omtalt som spesialister på muskel- og skjelettproblematikk. Dette, og den vedvarende uenigheten om autorisasjon og spesialistordning, mener jeg er årsak til at regjeringen kun foreslår MT inn i en spesialistordning, skriver faggruppeleder Gunn Marit Hellesø i en e-post til Fysioterapeuten.

Forbundsstyret og NFF-leder Fred Hatlebrekke vil ikke gå ut med hvilken strategi de vurderer som mest hensiktsmessig. Enn så lenge står vedtaket om å anbefale fem spesialiteter. Men de har gjort sin strategiske hjemmelekse; en SWOT-analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler ved de tre ulike alternativene: Å anbefale fem spesialiteter, to eller bare en.

Risikoen med å velge alternativene med fem eller to, er ifølge NFFs analyse at fysioterapeutene risikerer ikke å få noen offentlig godkjente spesialister, og at det politiske «mulighetsrommet» blir for trangt. Ved bare å fronte MT, vurderes muligheten for gjennomslag som større: «Kan få offentlig godkjent spesialist».

Vi tror – dessverre – at den analysen er riktig. Men god indremedisin er det neppe.