En rose til hver især

Vi har nå vært gjennom mer enn to måneder med koronatilstander i Norge. Pandemien har rammet fysioterapeutene i landet veldig ulikt etter hvor man har sin arbeidsplass. Uansett hvor dere jobber, så fortjener dere alle en rose hver for hvordan dere har taklet situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Sykehusfysioterapeutene

En stor bukett går til sykehusfysioterapeutene som har stått midt oppi der de dårligste pasientene har befunnet seg. Bilder i nyhetene fra sykehus i utlandet har virket skremmende, både for dere som jobber på sykehusene, for familie og venner. Det har vært jobbet for å sikre at dere som har jobbet med covid-19 pasientene skulle ha riktig smittevernutstyr, men usikkerheten vil alltid ligge på lur i tankene. Mange sykehusfysioterapeuter har blitt skolert for å kunne bidra med lungefysioterapi, selv om de egentlig har andre oppgaver på sykehuset. Selv om det har vært redusert elektiv drift på sykehusene, har dere alle vært i jobb men noen med litt andre oppgaver enn dere normalt har. Dere har holdt hjulene i gang. Jeg vet at det har til tider vært svært lange vakter på enkelte av dere. Dessverre er det kun sykepleierne som når frem i media med dette, og det er svært beklagelig. Her har vi en jobb å gjøre.

Kommunefysioterapeutene

Neste store bukett går til alle kommunefysioterapeutene. Mange av dere har fått snudd hverdagen ved å inngå i turnus i pleie- og omsorgtjenesten – kvelder, netter og helger. Andre har vært en del av smittesporingsteam i kommunen, mens atter andre har vært plassert i anretninger. Noen har heldigvis fått lov til å jobbe som fysioterapeut. Skolefysioterapeutene burde ha vært på plass igjen da skolene åpnet forrige uke. Kanskje burde de egentlig ha vært der hele tiden for å kunne ivareta barn med spesielle behov i de ukene skolene var stengt. Etter hvert nå så burde de fleste av dere ha fått kommet tilbake til deres egentlig jobb, men så er ikke tilfelle. Det er noe vi jobber med i flere kommuner. Det er viktig at vi får kommunene til å se at god rehabilitering gir mindre behov for pleie.

Rehabiliteringsinstitusjoner

Tredje store bukett går til alle som jobber på rehabiliteringsinstitusjoner. Mange av dere har vært permittert. Det er ingen god situasjon å bli permittert. Man engster seg for fremtiden og om man har en jobb å gå til når pandemien er over. Rehabiliteringsinstitusjonene burde åpnes igjen. Det er mange pasienter som burde fått tilbudet. Noen av rehab.institusjonene har holdt åpne, noen har åpnet de siste dagene. Men det er fortsatt noen som er stengt og noen som har gitt permisjonsvarsel i dag med virkning fra neste uke. Vi følger med, og har gått inn der hvor vi har kunnet for å prøve å hindre at det blir permitteringer. Skal vi få et bærekraftig samfunn etter koronatidene, så er rehabilitering viktig for å få folk tilbake i jobb, hjelpe eldre til å bedre funksjonen så de blir selvhjulpne.

Selvstendig næringsdrivende

Fjerde store bukett går til alle selvstendig næringsdrivende som ble arbeidsledige over natten 16. mars. Å plutselig stå der uten inntekt er vanskelig å forstå for oss som ikke har opplevd det. Hva skal vi leve av? Hvordan skal jeg få betalt regningene? Hvordan skal vi klare oss? Hva skjer hvis vi går konkurs? Spørsmålene har vært og er fortsatt mange. Dere har hivd dere rundt og startet med videokonsultasjoner. Dere gjorde klart for oppstart igjen 20. april med strenge smitteverntiltak. NAV sin webside for søknad om støtte for tapt inntekt har for noen vært utfordrende. Det samme har skatteetatens kontantstøtteordning for faste utgifter. Noen får utbetalt penger, andre ikke. Det har haglet inn med spørsmål, og vi har svart så godt det har latt seg gjøre. Vi har hatt mye kontakt med sentrale myndigheter for å få avklaringer og gitt innspill. Uansett hvor gode ordninger regjeringen måtte komme med, er det uunngåelig at dere er påført inntektstap og økte kostnader.

Alle dere andre

Den femte store buketten går til alle dere andre fysioterapeuter. Noen har fått jobbe nærmest som før, noen er blitt permittert. Bedriftshelsetjenester, utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner har alle blitt berørt på en eller annen måte. Det jeg opplever er en enorm tilpasnings- og endringsvilje for å holde samfunnet i gang.

Pasientene

Den siste buketten går til alle pasientene som har fått livene sine satt litt på vent fordi habiliterings- og rehabiliteringstilbudet har så å si vært stengt ned. Meldinger jeg har fått fra fysioterapeuter, leger og andre, er at mange av dere har lidd en god del gjennom disse ukene uten hjelpen fra fysioterapeutene deres. Det er svært beklagelig. Jeg håper at de fleste av dere nå er kommet tilbake i behandling.

Vi vet ikke hvor lenge vi vil være underlagt restriksjoner. Jeg håper at vi alle i Norge klarer å holde smittevernreglene slik at vi unngår et opp bluss av pandemien nå når vi gradvis åpner landet igjen. Dette har vært en gedigen dugnad, og vi har alle tatt vår del av den der hver enkelt av oss har vært i ulike roller, men jobber er fortsatt ikke ferdig. Sammen skal vi stolte, sterke og synlige holde ut.

Gerty Lund, Forbundsleder NFF