Innsamling av pasientdata med eVerktøy – ikke bare enkelt

Fysioterapeuter som bruker eVerktøy til innsamling av pasientdata peker på flere utfordringer med denne måten å jobbe på. De mener blant annet at det kan gå utover pasienten.

Publisert

En nylig publisert artikkel peker på flere utfordringer med bruken av eVerktøy i innsamlingen av pasientdata. Men det finnes håp, ifølge Line Blixt og kollegaer, som står bak studien.

Tilsidesetting og ekstraarbeid

De åtte deltakerne i studien var fysioterapeuter. Disse ble observert og dybdeintervjuet, og beskriver en kompleks tilpasningsprosess der det å samle inn data ved bruk av eVerktøyet ofte kan oppleves som ikke bare ekstraarbeid, men en tilsidesetting av det de ser på som grunnleggende for egen praksis: å etablere en relasjon til pasienten som gir fysioterapeuten troverdighet og autoritet. Videre mener de at eVerktøyet kan skape avstand mellom terapeut og pasient.

Motivasjon

Fysioterapeutene tar imidlertid i bruk sine ferdigheter i klinisk resonnering og integrerer eVerktøyets ulike elementer i undersøkelse og behandling av pasientene på ulike måter. Slik finner de en type motivasjon til å fortsette å bruke eVerktøyet, ifølge forfatterne.

Artikkelen er en del av Line Blixt sitt doktorgradsprosjekt, som er finansiert gjennom Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter sin satsing på FYSIOPRIM.

Artikkelen (open access) kan leses i sin helhet her.