Effekter av trening på pasienter med innoperert hjertestarter (ICD)

Doktorgrad i Fysioterapeuten 9/2016. 

Kjetil Isaksen, lege, Ph.D, Universitetet i Bergen, Stavanger Universitetssykehus.

Veileder: Prof., Dr. Med Alf Inge Larsen. Universitetet i Bergen, Stavanger Universitetssykehus. 

Disputas fant sted 29. april 2016, arbeidet er utført med støtte fra Helse Vest. 

Originaltittel: Exercise training in patients with heart failure and an implantable cardioverter defibrillator: Review of existing data, shock anxiety, feasibility and effects of an aerobic interval training intervention.

Les artikkelen i Fysioterapeuten eblad