Den nye tiden

Det er en uvirkelig virkelighet vi lever i om dagen, det er som en vond drøm.

Publisert Sist oppdatert

Vi kjenner alle på sterk uro, men midt oppe i denne uroen blir jeg så imponert over hvordan alle puster dypt inn, bretter opp ermene og gyver løs for å finne løsninger.

Ny situasjon

For de aller fleste av oss er det en helt ny situasjon å skulle forholde oss til å stå uten inntekt fordi vi har fått beskjed om å stenge instituttet. Ansatte blir permittert og skal forhold seg til NAV – et NAV som drukner fullstendig, men gjør så godt de kan. Andre ansatte blir satt til å gjøre oppgaver som kanskje er uvante og ikke det vi er utdannet til. Vi opplever også at ortopediske avdelinger og poliklinikker stryker sine planlagte pasientavtaler, mens personalet blir stilt til disposisjon for andre avdelinger. Alle trår til – og alle er enige om at alvorlighet må prioriteres høyest. Slik må det være, selv om våre hjerter blør for alle våre rehabiliteringspasienter, for de gamle, barna, kreftpasientene og alle de andre pasientene som nå må vike plassen. Dette er en krevende prioritering for fysioterapeuter å stå i.

Enorm innsats

Informasjonsbehovet er stort. Den siste uken inklusiv helgen, har sekretariatet i Norsk Fysioterapeutforbund stått på nærmest døgnet rundt for å hjelpe medlemmene. Til å begynne med hadde vi ikke svar på alt, men det har vært jobbet intenst opp mot Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet og KS. Etter hvert har vi fått ordninger på plass og noen ordninger vil komme på plass i nærmeste fremtid. Vi er ikke alene om å ha de utfordringene som våre medlemmer står oppe i. Det er mange som skal ha på plass ordninger fra sentralt hold. Det står respekt av den jobben som HOD og Helsedirektoratet gjør i disse krisetider.

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare. Men etter hvert som en del ting som økonomiske kompensasjoner og liknende faller på plass, så kan skuldrene senke seg noe hos oss alle.

Tusen takk!

Jeg har oppfordret de av fysioterapeutene som nå går ledig til å melde seg til tjeneste i kommunen eller ved helseforetakene. Det er et skrikende behov for helsepersonell. Fortsatt håndterer de ulike kommuner og ulike helseforetak dette forskjellig, noen har informasjon om hjelpebehov på forsiden, andre på en egen koronaside osv. Jeg oppfordrer dere derfor til å sjekke ut nettsiden til din kommune eller ditt sykehus. Takk til alle dere som har mulighet for å stille opp!

Vi er her for dere

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil fortsette å jobbe på spreng for å hjelpe våre medlemmer med spørsmål de har, samt sørge for at de får best mulig rammebetingelser, enten det gjelder ulike kompensasjonsordninger eller tilbud om annen jobb mens instituttet er stengt. Det har gått opp for mange fysioterapeuter at det er godt å være medlem av et forbund med stor medlemsmasse og tyngde. Vi har de siste dagene fått svært mange innmeldinger. Vi har plass til flere medlemmer!

Hold dere oppdatert på vår hjemmeside www.fysio.no.

Gerty Lund, forbundsleder NFF