Bransjestandarden kommer. Kommer pasientene?

Smittevernsveilederen – eller bransjestandarden for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten kommer sannsynligvis litt tidligere enn fryktet. Vi frykter ikke innholdet. Frykter pasientene smitte?

Publisert

En aldri så liten politisk dragkamp om tidspunkt for når en bransjestandard skal publiseres, ser ut til å ende bedre enn fryktet for norske fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Norsk Fysioterapeutforbund ser ut til å få viljen sin, og det er gode muligheter for at standarden tilgjengeliggjøres i dag. De fleste sitter mer enn klare til å lese dette dokumentet. For deretter å åpne dørene i morgen tidlig. For 1-1 behandling vel å merke.

Ingen store overraskelser?

I disse korona-ukene har vi valgt å stole på myndighetene. Dermed blir det sannsynligvis, og relativt sett, enkelt å følge de anbefalinger og krav som nå dukker opp fra Helsedirektoratet for de aller fleste. Enkelte krav vet vi vil komme. Som det å holde seg hjemme dersom man ikke føler seg 100 prosent frisk. Som grundige hygienetiltak. Andre ting er litt mer usikkert. Som bruk av smittevernsutstyr som munnbind, masker og hansker. For å nevne noe.

Dukker de opp?

Slik vi har fulgt mediebildet og diskusjoner disse ukene, er de aller fleste fysioterapeuter mer enn klare for å starte igjen med pasientkontakt. Hjelpe mennesker som trenger det. Det vi er mer usikre på, er om pasientene er like klare. Tør de dette? Tør de gå ut døra for å møte mennesker de tross alt ikke kan være sikre på at ikke er smittebærere? Hvor redd er man for å bli COVID-syk?

Farene lurer

I Sverige har ikke fysioterapeuter blitt bedt om å stenge ned sine virksomheter. Men pasienter har vært delvis fraværende i primärvården. I Sverige får man dermed heller ikke redningspakker på samme måte som her hjemme. Nå som fysioterapeuter i primærhelsetjenesten her hjemme får lov til å begynne i sitt virke igjen, tror vi det blir færre økonomiske redningspakker tilgjengelig i tiden som kommer. Man må igjen stå på egne ben. Dersom pasientene ikke kommer inn de åpne dørene rundt i fysio-Norge, får mange fysioterapeuter et stort problem. Det svarte økonomiske hullet blir både større og dypere. Dersom korona-smitten øker betydelig de neste ukene, er det en reell mulighet for at primærhelsetjenesten, barnehager og småskolen (for å nevne noen) igjen må stenge dørene. Og denne gangen kan det gå skikkelig galt - på alle måter. Samtidig må vi huske på at det er en grunn til at man nå åpner viktige deler av og funksjoner i samfunnet. Det er en større sjanse for at dette skal gå bra enn at det motsatte skal skje.

Vi er spente på tiden som kommer. Og ønsker samtidig alle fysioterapeuter der ute lykke til med re-åpning.

Vi håper og tror at dette skal gå helt fint.

John Henry Strupstad, fagredaktør