Fysisk funksjon og trening ved bindevevssykdommer

Fagartikkel i Fysioterapeuten nr. 6/2016.

Anne-Cathrine Clarke-Jenssen, spesialfysioterapeut, Msc, OUS Rikshospitalet, [email protected]

Ragnhild Walle-Hansen, spesialfysioterapeut, OUS Riks-hospitalet, [email protected]

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17.03.2016. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Merknad: Delt 1. forfatterskap.

Sammendrag

Innledning: De inflammatoriske bindevevssykdommene systemisk lupus erythematosus, systemisk sklerose og myositt har symptomer og kliniske sykdomsmanifestasjoner som nedsetter pasientens fysiske funksjon.  

Hoveddel: Tilpasset trening og fysioterapi kan bedre disse pasientenes fysiske funksjon og til dels også forebygge eller redusere andre negative konsekvenser av sykdommene, som for eksempel utmattelse. Tilpasset trening er ikke vist å gi økt sykdomsaktivitet, men kan tvert imot ha en viss inflammasjonsdempende effekt.  

Avslutning: Trening og fysioterapi er i dag en anbefalt del av behandlingen ved systemisk lupus erythematosus, systemisk sklerose og myositt. Sykdomsbildet varierer imidlertid sterkt fra pasient til pasient, og utfordringen er å dosere og tilpasse trening og aktivitet til den enkelte pasient, særlig til pasienter med aktiv og alvorlig sykdom.

Nøkkelord: systemisk sklerose, systemisk lupus erythematosus, myositt, fysisk funksjon, trening, fysioterapi, fysisk aktivitet.

Abstract

Title: Physical function and exercise in patients with connective tissue diseases.

Introduction: Inflammatory connective tissues diseases – systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis and myositis can cause severe impairments and disability.

Main part: Adjusted physical exercise and physiotherapy can improve physical function and reduce and prevent other negative consequences of these diseases, for example fatigue. Exercise programs well adapted for the patients’ condition have not been found to aggravate the disease activity and may even reduce inflammation.

Conclusion: Exercise and physiotherapy are recommended therapies in these diseases. Designing individual exercise program for the patient can be challenging because of the complexity of the disease and fluctuations in symptoms, especially with patients with severe disease. More research in this field is therefore highly recommended.

Keywords: Connective tissue diseases, physical function, exercise.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.