Barns aktivitetsnivå faller fra 6-7 års alderen

Det viser nylig publisert forskning fra HOPP-prosjektet. Forskerne mener resultatene viser et at det må gjøres tiltak blant de yngste i barneskolen for å etablere sunne vaner.

Publisert Sist oppdatert

Helsefremmende oppvekst i Horten kommune (HOPP-prosjektet) er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune og Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania, samt flere samarbeidspartnere. Prosjektet har som hovedmål å evaluere aktivitet hos barn i barneskolen.

Aktivitetsnivået hos norske barn faller allerede fra 6-7 års alderen og fortsetter gjennom hele barneskolen. Det viser nylig publiserte resultater fra HOPP-prosjektet. Forskerne mener resultatene viser at tiltak bør settes inn for å etablere sunne vaner og unngå risikofaktorer for livsstilssykdommer i voksen alder.

I siste utgave av Scandinavian Journal of Public Health er det publisert elleve artikler med funn fra første års testing i HOPP-prosjektet. Disse tar for seg blant annet risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, fysisk aktivitetsnivå og livskvalitet hos barn.

Flere med forhøyet kolesterol

I tillegg til at aktivitetsnivået er synkende viser resultatene fra prosjektet at kolesterolnivået til norske barn nå er på nivå med barn i USA, med tanke på forhøyet kolesterol. Norske barn har også i gjennomsnitt bekymringsverdig større midjeomkrets og midje-til-høyde ratio nå enn tidligere.

HOPP-prosjektet viser at vektøkningen hos barn har stagnert, men at de som er overvektige, har en tendens til å øke enda mer i vekt enn sine jevnaldrende med lavere vekt.

– Enkelte av disse funnene understreker behovet for å iverksette tiltak i skolen, for å nå barn i alle sosial lag, sier prosjektleder og professor ved Høyskolen Kristiania, Per Morten Fredriksen.

Mange deltar

I tillegg til syv barneskoler i Horten, er to barneskoler i Akershus også med i studien som kontrollskoler. Til sammen er deltar 2297 barn i studien.

Første testrunde gjennomført våren 2015 på 6-12 år gamle barn. Denne testrunden danner grunnlaget for resultatene publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

Les mer om HOPP-prosjektet i Fysioterapeuten nr.3.