Møter store emosjonelle krav på jobb

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er blant yrkesgruppene som opplever de største følelsesmessige kravene på jobb, ifølge en dansk arbeidsmiljøundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen gjelder arbeidsmiljø i Danmark generelt, og er gjennomført av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Forholde seg til andres problemer

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er behandlet som en felles gruppe i denne undersøkelsen. Tallene viser at de i større grad enn andre yrkesgrupper blir følelsesmessig berørt av jobben sin, og at arbeidet innebærer å måtte forholde seg til andres problemer.

I den danske undersøkelsen er det bare sosialarbeidere som vurderer de følelsesmessige belastningene som tyngre enn fysioterapeutene, mens sykepleierne ligger tett bak.

Økt risiko for stress

Danske Fysioterapeuter (DF) skriver i en omtale av undersøkelsen at følelsesmessige belastninger på jobb også øker risikoen for stress.

- Dette gjelder spesielt når det er for lite ressurser til å løse arbeidsoppgavene på en faglig tilfredsstillende måte. Tallene viser da også at fysioterapeuter oftere føler seg stresset enn gjennomsnittet, sier DFs leder Tina Lambrecht i en kommentar på fysio.dk.

I alt 350 fysioterapeuter og ergoterapeuter har svart på den danske undersøkelsen.