Foto: Privat
Foto: Privat

Lungeapp lansert raskt for å hjelpe covid-19 pasienter

Covid-19-pasienter som sendes hjem fra sykehus, kan nå på egenhånd gjøre slimmobiliserende øvelser de har fått av fysioterapeuter. Det sørger lanseringen av lungeappen Pust deg bedre for.

Publisert Sist oppdatert

- Covid-19-pasientene er hovedårsaken til at vi lanserer appen allerede nå i påsken. Ved å bruke appen, blir det lettere for pasientene å opprettholde egenbehandlingen med øvelser de har fått fra fysioterapeuten, både de øvelsene de får på sykehusene og fra fysioterapeuter i kommunene, sier spesialfysioterapeut Elin Johnsen i Førde.

For to år siden tok hun initiativet til å utvikle appen. Helse Vest IKT og Stiftelsen Dam har gitt økonomisk støtte.

- Appen er et verktøy som skal hjelpe lungesyke til selv å kunne gjøre viktige øvelser når de er hjemme. Men den skal ikke erstatte fysioterapeuten. Det er fremdeles viktig at fysioterapeuten bruker sin kompetanse på å undersøke og vurdere behovet til hver enkelt pasient, sier Johnsen.

Hun poengterer at appen vil være et nyttig supplement for å gjøre veiledningen av lungesyke lettere og mer strukturert. For fysioterapeuter som ikke har mye erfaring med lungefysioterapi, kan den være en rask og enkelt måte å styrke kompetansen og interessen for fagområdet på. Den vil derimot ikke erstatte fagkursene som NFF arrangerer årlig.

- De beste resultatene får pasienten når han eller hun først har fått god veiledning av en spesialist, sier Johnsen.

Johnsen oppfordrer alle covid-19-pasientene - og øvrige lungesykehus med behov for slimmoblisering - til å få et tilpasset behandlingsopplegg av en fysioterapeut. Vel hjemme, vil appen være nyttig for å huske hvordan øvelsene gjøres, og ikke minst hvorfor.

I tillegg mener hun den vil den være til stor nytte – og gjøre egenbehandling av god kvalitet mulig - spesielt nå, hvor vi står ovenfor en lengre epoke hvor fysiske møter skal begrenses, avstand til pasientene skal holdes og sårbare grupper med underliggende lungesykdom skjermes.

Enormt med innhold
Fysioterapeuten har allerede lastet ned appen og tatt en titt rundt på innholdet. Det er formidabelt, lett å forstå og gir pasienten tilgang til en rekke øvelser som vises visuelt og med tekst.

Pasienten får blant annet gode og lett forståelige forklaringer på hva åndenød er, hva slim gjør og hvordan du kan løsne det, hvilke øvelser du kan gjøre for å flytte slim, og når du bør flytte og fjerne slim, for å nevne noen.

Appen gir også en god innføring i bruk av verktøy som Mini-PEP og Flutter, og det forklares nøye når verktøyene både skal og ikke skal brukes.

Stor etterspørsel
Etter at Fysioterapeuten skrev om lungeappen 26. mars i år, har etterspørselen vært stor både til redaksjonen og til Johnsen.

- Etter reportasjen har det kommet mange forespørsler fra helsepersonell om når verktøyet kan tas i bruk. Appen har blitt testet i flere omganger og vi planlegger også flere tester, sier Johnsen.

Les saken fra 26. mars her

Appen er ikke knyttet til spesifikke diagnoser, men til symptomer. Den kan derfor brukes av covid-19-pasienter som har slimplager som en del av symptomene.

- Det er ingen fare i å laste ned appen på egenhånd. Jeg anbefaler likevel alle pasienter om å kontakte fysioterapeut før du bruker den, sier Johnsen.

Hun presiserer at det er først da behandlingen imøtekommer kvalitetskriteriene i lungefysioterapi, og at behandlingen blir effektiv, skånsom, motiverende og slik at du kan gjøre øvelsene på egenhånd.

Anerkjent fagkunnskap
Øvelsene i appen er basert på anerkjent fagkunnskap i fysioterapi, og viser de mest effektive og skånsomme pusteteknikkene som lungesyke kan bruke for slimmobilisering.

Helse Førde og Helse Vest IKT skriver – i en pressemelding – at appen vil kunne yte hjelp til selvhjelp for de som klarer det, samt forebygge sykehusinnleggelser i en tid hvor helsevesenet er satt på prøve som følge av koronakrisen.

Den innovative løsningen hjelper pasienter til å forstå kompliserte øvelser som kan være vanskelig å huske, hvis du kun har fått de forklart i møte med din fysioterapeut.