Psykomotorisk fysioterapeut Marthe Sandsør mener flere pasienter bør behandles i spesialisthelsetjenesten fremfor å sendes til psykomotoriske fysioterapeuter med driftsavtale..
Psykomotorisk fysioterapeut Marthe Sandsør mener flere pasienter bør behandles i spesialisthelsetjenesten fremfor å sendes til psykomotoriske fysioterapeuter med driftsavtale..

Psykomotorisk fysioterapeut: - Får for mange og dårlige pasienter – derfor øker ventelistene

For mange pasienter sendes til psykomotoriske fysioterapeuter med driftsavtale, fremfor å behandles i spesialisthelsetjenesten i Trondheim, mener fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har 6-7 måneder lange ventelister. Mye skyldes at pasientene som kommer hit har sammensatte plager og høyt symptomtrykk. Mange trenger lange behandlingsløp, noe som i stor grad krever samhandling med andre faggrupper. Dette tar tid, sier psykomotorisk fysioterapeut Marthe Sandsør.

Hun jobber med 100 prosent driftsavtale og får pasienter sendt fra psykologer i spesialisthelsetjenesten, fastleger, rehabiliteringsinstitusjoner, helsesykepleiere, institutt for psykoloig ved NTNU og andre fysioterapeuter. I tillegg tar pasienter og foreldre direkte kontakt.

Sier nei til pasienter

Ved flere anledninger har hun sagt nei til å ta inn pasienter, fordi hun mener pasienten var for dårlige og burde få koordinerte tjenester. Ved ett tilfelle måtte hun gi avslag hele tre ganger i forbindelse med én og samme pasient. Hun fikk da henvendelse fra tre ulike behandlere i spesialisthelsetjenesten.

Sandsør erfarer også at hun ofte får et krevende koordinasjonsansvar til tross for at hun ikke har en rolle som primærkontakt, slik manuellterapeuter har.

- Med så stor pågang av pasienter med sammensatte plager, blir turnoveren lav nettopp fordi pasientene trenger behandling over lang tid. I tillegg klarer jeg ikke å gi et godt nok behandlingstilbud til de med lettere plager, sier Sandsør.

Hun har seks pasienter daglig og har forsøkt å øke antall pasienter til 7 og 8 i håp om å komme ventelistene til livs.

-Over tid er det for krevende å ha mer enn seks pasienter daglig. Det blir for liten tid til hver pasient, og jeg personlig kan bli utbrent. Hver sak er ofte svært krevende.

- Et paradoks

Sandsør tror noe av årsaken til at mange pasienter sendes til psykomotoriske avtalefysioterapeuter, er at terapeutene har høy kompetanse. Hun mener det er et paradoks at spesialisthelsetjenesten ofte ikke kan tilby denne kompetansen selv.

- Vår utdannelse er omfattende, og våre samarbeidspartnere legger godt merke til oss fordi vi har gode behandlingsresultater. Vi bør likevel ikke ha de tyngste pasientene. De hører hjemme i spesialisthelsetjenesten eller bør få koordinerte tjenester i kommunen, sier Sandsør.

Kommunen er enig

Avdelingsleder Gard Myhre.
Avdelingsleder Gard Myhre.

Hun får støtte av avdelingsleder Gard Myhre i Trondheim kommune.

-Vi ønsker ikke å krangle med spesialisthelsetjenesten, men vi vil løfte det vi mener er en utfordring for det kommunale tilbudet. Nå har vi en situasjon hvor alvorlig syke står lenge i kø for å få behandling, samt at de med mildere diagnoser heller ikke får rask hjelp. Ved å styrke spesialisthelsetjenesten, samt ha gode samhandlingsarenaer hvor dette diskuteres, kan vi bli bedre, sier Myhre.

Han mener at situasjonen i dag maskerer behovet for psykomotoriske fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten.

- Vi kan ikke ha det slik som nå, hvor de mest sårbare pasientene med sammensatte helseplager går direkte til enkeltbehandlere i kommunen. Når en behandler i spesialisthelsetjenesten mener en pasient trenger psykomotorisk fysioterapi, bør den behandlingen gis av spesialistene og ikke av private klinikker med driftsavtale, sier Myhre.

Vanskelig å avslutte

Han og Sandsør mener oppgaven til avtalefysioterapeutene blir for vanskelig, og at det også er spesielt utfordrende for dem å avslutte behandlingsløp.

-En psykomotorisk avtalefysioterapeut jobber ofte alene. Det er tøft å stå alene, hvis du vil avslutte en pasient som ønsker å fortsette og som også har behov for behandling. Jeg vil nødig ha ansvaret for hva som da kan skje med pasienten, sier Sandsør.

Hun og kollega Hildegunn Nyre har faste inntaksmøter for å prioritere hvem av pasientene som eventuelt skal få behandling hos andre.

- Vi stiller derfor krav om at pasientene må fylle ut et kontaktskjema, eller be fastlegen sende henvendelse. Det gjør at vi får et bedre grunnlag til å gjøre en vurdering. Hvis vi er usikre, konferer vi med avdelingslederen i kommunen, sier Sandsør.

Bekymret regionleder

Regionleder Ann-Elin Myklebust er bekymret over utviklingen. Hun vil ta opp problemet med Helse Midt-Norge rett etter påske.

Regionleder Ann-Elin Myklebust.
Regionleder Ann-Elin Myklebust.

-Dette er dessverre en utfordring som ikke bare gjelder Trondheim. Jeg har fått en rekke henvendelser fra andre deler av regionen som også melder om lange ventelister og pasienter som sendes til fysioterapeuter med driftsavtaler fremfor å få behandling i et tverrfaglig team eller i spesialisthelsetjenesten. Mitt spørsmål er om dette er riktig bruk av avtalefysioterapeuter, sier Myklebust.

Hun mener ikke løsningen nødvendigvis er flere psykomotoriske fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler.

-Det løser ikke dette problemet. Trondheim kommune utvidet med flere driftstilskudd, men det hjalp ikke. Ventelistene ble like lange etter kort tid. Problemet er samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er den vi må ta tak i, sier Myklebust.

Fysioterapeuten har vært i kontakt med Helse Midt-Norge for en kommentar. De har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.