Aneurismer: Rehabilitering med gode resultater

Tidlig rehabilitering etter subaraknoidalblødning fra aneurismer er nyttig og trygt, ifølge doktorgradsavhandling. 

Publisert

Frykt for komplikasjoner har gjort at pasienter som behandles for et sprukket aneurisme ikke mobiliseres i vesentlig grad, ifølge doktorgradsstudie. Den mest fryktede komplikasjonen til subaraknoidalblødning fra aneurismer er såkalt vasospasme, der blodårene i hjernen trekker seg sammen og i verste fall forårsaker hjerneslag og død.

Heving av hodeenden

I studien ved Universitetet i Oslo utviklet forskerne et konsept for tidlig rehabilitering etter subaraknoidalblødning fra aneurismer, undersøkte om det var trygt og hvorvidt det hadde innvirkning på komplikasjonsrate og funksjonsnivå.

Pasienter som ble behandlet for sprukne aneurismer ved Oslo universitetssykehus i 2011 fikk standardbehandling, mens de i 2012 også fikk tidlig rehabilitering. Rehabiliteringstiltakene, som inkluderte heving av hodeenden på sengen utover 30 °, startet fra første postoperative dag. Dette førte til en større mobilitet ved utskrivning uten å øke komplikasjonsraten. Risikoen for alvorlige vasospasmer var redusert med 30 % for hvert steg på mobiliseringskurven pasienten hadde oppnådd i løpet av de første fire dagene etter operasjonen.

Bør være en del av behandlingen

Pasienter med alvorlige subaraknoidalblødninger hadde dobbelt så stor sjanse for å oppnå godt funksjonsnivå etter ett år dersom man utførte tidlig rehabilitering.

Resultatene indikerer at tidlig rehabilitering bør være en integrert del av akuttbehandlingen etter subaraknoidalblødning fra aneurismer. Det bør ifølge forskerne arbeides videre med hvordan rehabiliteringen skal gjennomføres.

Tanja Karic disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.4.2017.

Tittelen på avhandlingen er Early rehabilitation after aneurysmal subarachnoidal hemorrhage.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening.