Alternativet

Er det greit at fysioterapeuter tilbyr alternativ behandling, bare de holder det helt adskilt fra sin fysioterapipraksis?

Publisert

Det er mye å velge mellom hvis du skulle føle behov for å prøve alternative behandlingsformer hos en fysioterapeut, eller vil kjøpe produkter som fysioterapeuter selger eller formidler salg av.  Akupunktur er nesten helt inne i «varmen». Fotsoneterapi, også ganske normalt. Men hva med gestaltterapi eller LifeWave?

Alternativ behandling tilbys på klinikkens eller fysioterapeutens egne nettsider. Som regel godt adskilt fra fysioterapi, av og til slett ikke.  En del driver også med markedsføring og salg av alternative produkter. Gjerne med direkte link til et nettsted der produktene kan kjøpes.

Dette gjelder helsepersonell generelt, ikke bare fysioterapeuter. I de fleste tilfeller er det ikke snakk om noe ulovlig, dersom fysioterapi og alternativ behandling holdes adskilt og pasientene får god informasjon om hva som er hva. 

Men er det etisk og faglig forsvarlig praksis? Her er det uoversiktlige gråsoner og ulike meninger blant fysioterapeuter. Hva er innenfor det akseptable, og hva er helt utenfor?

En kilde Fysioterapeuten har vært i kontakt med har i flere år fulgt utviklingen i hvordan autorisert helsepersonell forholder seg til alternative behandlingsmetoder. Hans inntrykk er at dette er mer utbredt hos fysioterapeuter enn hos leger. Og at kiropraktorer igjen er langt mer tilbøyelige til å drive med alternativ behandling enn fysioterapeuter.

Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen er streng. Han mener at helsepersonell som driver med alternativ behandling, eller er samlokalisert med alternative behandlere, misbruker tilliten til offentlig helsepersonell. At de på denne måten gir økt troverdighet for alternative behandlere. 

– Det hadde vært mye ryddigere om de sa fra seg autorisasjonen for å starte som alternative behandlere på heltid, sier tilsynsdirektøren.

Enkelte vil mene at dette er en svært konservativ holdning. Andresen er nesten programforpliktet til å være streng. Bør Norsk Fysioterapeutforbund være like streng? Vi spurte forbundsleder Fred Hatlebrekke om han mener fysioterapeuter rett og slett bør slutte med alternativ behandling, eller om det er helt ok bare skillet er tydelig nok.

Han svarte verken ja eller nei. Bare at NFF forholder seg til gjeldende regelverk, at Helsepersonelloven stiller strenge krav og at Helsetilsynet må på banen når denne overtredes.

Civita kom i november med en rapport, der de etterlyste et tydeligere skille mellom skolemedisin og alternativ behandling. Rapportforfatter Paul Joakim Sandøy sa i den forbindelse at du gjerne kan være lege, og du kan gjerne være healer, men ikke begge deler samtidig.

Hva mener du?