Skal du som fysioterapeut praktisere alternativ behandling, krever det en ryddig praksis, mener Etisk utvalg i NFF i debatten rundt prinsesse Märtha Louises virksomhet. (Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix)
Skal du som fysioterapeut praktisere alternativ behandling, krever det en ryddig praksis, mener Etisk utvalg i NFF i debatten rundt prinsesse Märtha Louises virksomhet. (Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix)

-Ikke ulovlig av Märtha, men krever tydelige skiller

Det ikke ulovlig å praktisere alternativ behandling som autorisert fysioterapeut, så lenge fysioterapeuten tydelig skiller overfor pasientene om det er fysioterapi eller alternativ behandling som gis, mener Etisk utvalg i debatten rundt prinsesse Märtha.

Publisert Sist oppdatert

Mandag skrev vg.no at Rådet for legeetikk reagerer på at prinsesse Märtha Louise driver med alternativ behandling som autorisert helsepersonell. Prinsessen har autorisasjon som fysioterapeut som er gyldig til 2051. Rådet ønsker at Helsetilsynet vurderer virksomheten hennes.

Etisk utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har diskutert saken, og viser til at dette reguleres av helsepersonellloven.

-Autorisert helsepersonell som driver alternativ behandling må i sin praksis sette opp et tydelig skille som viser når de driver med hva. Det må gjøres tydelig for pasienten om det er fysioterapi eller alternativ behandling som gis, sier leder Stig Fløisand i Etisk utvalg.

Ikke brukt yrkestittel

Han understreker at det ikke er ulovlig å praktisere alternativ behandling, så lenge en har en ryddig praksis.

-Prinsesse Märtha Louise har så vidt vi vet ikke profilert seg som fysioterapeut i forbindelse med sine alternative virksomheter. Hun har heller ikke markedsført virksomheten sin som alternativ til fysioterapi, ei heller brukt yrkestittelen fysioterapeut, sier Fløisand.

Kan være vanskelig å se skillet

Han legger til at utvalget forstår Rådet for legeetikks bekymring, siden det kan være vanskelig å vite når en person uttaler seg som autorisert helsepersonell eller når vedkommende uttaler seg som alternativ behandler.