Akilles tendinopati: -Ikke vent å se!

En nylig publisert litteraturoversikt i British Journal of Sports Medicine (BJSM) har sett på ulike behandlingstilnærminger for akilles tendinopati. Konklusjonen er like klar som den er uklar: Ikke vent å se! Øvelser hjelper, men usikkerheten er fortsatt stor når det gjelder helt konkrete tiltak.

Publisert

Forskerne bak denne oversikten ønsket å sammenligne ulike behandlingstiltak i en systematisk gjennomgang av litteratur fra ulike databaser. Inklusjonskriteriene var randomiserte, kontrollerte studier med mer enn ti forsøkspersoner per behandlingsarm. Studier som hadde sett på akillessenerupturer ble ekskludert fra materialet.

Omdiskutert tilstand

Forskerne kom ut med 29 artikler som undersøkte 42 ulike behandlinger/ tiltak. De fleste studiene inkluderte pasienter med såkalt mid-portion tendinopathy, en tilstand som karakteriseres av funksjonsutfall grunnet smerter og hevelse i og området rundt akillessenen. Denne tilstanden diskuteres og debatteres innen klinikken og akademia, da ingen med sikkerhet vet hva som er de bakenforliggende smertemekanismene.

Sett i gang!

Analysene indikerer sterkt at alle aktive behandlingstiltak trumfer «vent å se», både etter tre og 12 måneder. Det ble ikke funnet kliniske forskjeller når det gjaldt de ulike aktive behandlingstilnærmingene, men forfatterne konkluderer likevel med at det kan virke fornuftig å igangsette et treningsprogram for leggmuskulaturen på et tidlig skadestadium.  Dette gjør de med grunnlag i at treningsterapi koster lite og gir liten risiko for ytterligere skade. Med andre ord: Man har mer å vinne enn å tape på å starte opptrening tidlig.

Les hele artikkelen i BJSM (Open Access).