Verneutstyr og løpesko for hjerte- og lungefysioterapeut Tina Marie Hethey på Ahus.
Verneutstyr og løpesko for hjerte- og lungefysioterapeut Tina Marie Hethey på Ahus.

På innsiden av Ahus

Mars 2021: Intensivavdelingen er full. Pasienter sendes til andre og helsepersonell hentes inn. Men fysioterapeutene ved Ahus holder stand.

Publisert

En intensivavdeling under press

  • I løpet av mars har Ahus hatt en tredobling av antall covid-pasienter
  • Pasienter sendes til andre sykehus og planlagte operasjoner utsettes
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har - takket være sykehusets egne bilder og intervjuer på Teams - fått et innblikk i hverdagen til fysioterapeutene

- Vi har løpeskoa på. Den tredje smittebølgen slo langt hardere og kraftigere enn jeg hadde forutsett. Det er tøft, selv om vi har langt mer erfaring med covid-pasienter nå enn i fjor.

Hjerte- og lungefysioterapeut Tina Marie Hethey (41) er klar for en ny vakt ved medisinsk avdeling på Ahus. Den blå uniformen bærer foreløpig ikke preg av det som skal bli nok en lang og hektisk dag på jobb.

I dag – mandag 22. mars – er det i alt 11 covid-pasienter innlagt på intensivavdelingen. Åtte ligger i respirator. I tillegg er det 43 covid-pasienter på sengeposter. Arbeidsmengden er stor. Kanskje i overkant.

Avdelingen har fått to nye fysioterapeuter etter at den tredje koronabølgen meldte seg. Èn er omdisponert fra en annen avdeling. Èn annen har fått midlertidig ansettelse.

Pasientene er ikke helt som de var i fjor. De er yngre. Det er urovekkende.

-Det er ingen tvil om at det er tøffe og til dels krevende dager. Samtidig er vi et godt team av fysioterapeuter. Vi hjelper hverandre, når det er nødvendig, sier Hethey.

Tina Marie Hethey.
Tina Marie Hethey.

Ikke bare negativt

Hun ser ikke svart på det. Den nye pasientgruppen har gitt henne langt mer enn lange arbeidsdager og særdeles syke pasienter. Det er faglige, spennende utfordringer, mye å lære og fint å se at det hun betegner som ordinær fysioterapi fungerer.

I tillegg merker hun at flere – både på og utenfor sykehuset – har fått øynene opp for faget hennes. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell har erfart hvor viktige lungefysioterapeuter er; hvor bra jobb de gjør og hvor stor nytte pasientene har av behandlingene.

Det gjør godt. Det gir en anerkjennelse hun setter pris på.

Følger pasientene

Hethey og kollegene er med covid-pasientene fra de kommer til de drar. Pasientene ligger på ulike poster ut fra hvilke respirasjonsutfordringer de har. De kan for eksempel ha behov for alt fra oksygen på nesekateter, oxymask, reservoar, HiFlow, NIV og respirator/intubering.

- Vi følger alle pasientene uavhengig av behandlingsnivå. Vi følger også pasientene under og etter respiratorbehandling. Sier Hethey.

De er med og hos pasienten på sengepost, og de er der når pasientene skal skrives ut. Da for å sørge for et best mulig rehabiliteringsløp.

- Jobben består i tiltak rettet mot hoste- og sekretproblematikk, posisjonering og leiring i gode hvilestillinger, manuelle teknikker for å fremme avspenning og lette respirasjonsarbeidet, samt mobiliser etter evne. Mange av disse pasientene opplever også angst og uro, og da er god kommunikasjon en viktig del av jobben, sier Hethey.

- Jobben består i tiltak rettet mot hoste- og sekretproblematikk, posisjonering og leiring i gode hvilestillinger, manuelle teknikker for å fremme avspenning og lette respirasjonsarbeidet, samt mobiliser etter evne. Mange av disse pasientene opplever også angst og uro, og da er god kommunikasjon en viktig del av jobben, sier Hethey.

Rehabilitering etter covid

Når pasienten skal skrives ut, er hun der med råd og innspill til rehabilitering. Ahus har blant annet utarbeidet en egen brosjyre, hvor de informerer om rehabilitering etter covid-sykdom.

Hethey skriver også elektroniske meldinger hvor hun lager en sammenfatning av hva pasienten trenger av fysioterapi når hun eller han kommer hjem, eller til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Strengt også hjemme

Hjemme – når hun har fri - følger Hethey ordinære, dog strenge, smittevernrutiner. Hun er ikke lenger redd for å smitte andre. Smittevernreglene på sykehuset er så strenge, at hun anser det som lite trolig at hun sprer smitte. Da er hun mer bekymret for sine to barn på 13 og 16 som er på skole.

Selv er Hethey vaksinert. Hun var en av de første fysioterapeutene som fikk vaksine. I påsken skal hun jobbe.

Stolt leder

Seksjonsleder Helle Aasgaard.
Seksjonsleder Helle Aasgaard.

Seksjonsleder Helle Aasgaard har ansvaret for cirka 60 fysioterapeuter på Ahus. Hun er stolt og glad over innsatsen de legger ned generelt, og spesielt hva de har vist under koronapandemien.

At Ahus står i en spesiell situasjon er det ingen tvil om. Bydelene Stovner, Alna og Grorud er en del av opptaksområdet til sykehuset. Det er de blodrøde bydelene i Oslo. De med mest smitte.

-Ja, vi har en krevende situasjon. Både med covid-19-pasientene og alle de andre som også trenger oss. Vi skal opprettholde ordinær drift samtidig som vi takler en pandemi, sier Aasgaard.

Dette er avdelingen

Hun har alltid en eller flere fysioterapeuter som er hjemme enten fordi de er i karantene selv, eller fordi de har barn som er i karantene. I tillegg til de 60 fysioterapeutene, fordelt på 49 årsverk, inkluderer seksjonen også seks turnuskandidater og fire fysioterapistudenter. Det er to studenter færre enn hun vanligvis har.

-Jeg kunne rett og slett ikke ta inn flere. Og det er beklagelig. Det er en utfordrende tid også for utdanningsinstitusjonene. Men jeg har ingen kontorplasser ledig å tilby. Nå sitter studentene i treningsrommet.

Aasgaard kjenner at den tredje smittebølgen slår hardt. Hun har omdisponert én fysioterapeut og ansatt én midlertidig fram til sommeren. Forhåpentligvis holder det, men det er ikke nok til å ha fast turnusordning.

Turnus?

Det skulle hun kanskje ha hatt. Enkelte av covid-19-pasientene kan ha nytte av fysioterapi også på ettermiddagen og kveld i tillegg til dagbehandling.

- Hvis jeg skal ha fysioterapeuter på ettermiddag og kveld, tar det bort kapasitet fra dagtid. Dessuten har vi ingen avtale som tilsier at vi kan omdisponere. Derfor skjer det kun hvis én av fysioterapeutene vil det selv, sier Aasgaard.

Ja, til vaksine

Alle fysioterapeutene på Ahus – bortsett fra tre – er fullvaksinert. Noen med AstraZeneca-vaksinen før den ble satt på pause. Men ingen har fått alvorlige bivirkninger.

De tre som ikke er vaksinert, var ikke tilgjengelig da de kunne få vaksine, men det er snart deres tur og ingen nøler.

-Jeg er imponert over hvordan alle takler denne ekstreme situasjonen. Vi har et lavt sykefravær, og jeg får få klager, selv om tempoet er høyt. Jeg opplever at stemningen er god. At alle tilpasser seg, er fleksible og hjelper hverandre. Koronapandemien har ikke tatt fra oss noe. Den har skapt en positiv energi for oss som er ansatt.

- Er det som om sykehusfysioterapeutene har kommet opp av skyggenes dal?

- Tja, du kan kanskje si det sånn. Det har i hvert fall blitt et faglig løft. Vi har fått en anerkjennelse og blitt mer synlige. Behandlingene vi gjør, virker. Vi utgjør en forskjell og det er klart at det er motiverende, sier Aasgaard.

Hovedtillitsvalgt følger nøye med

Hovedtillitsvalgt Hedda Fuglerud Stang.
Hovedtillitsvalgt Hedda Fuglerud Stang.

Hovedtillitsvalgt Hedda Fuglerud Stang følger nøye med på utviklingen ved intensivavdelingen. Hun er bekymret for arbeidsbelastningen, men har så langt ikke fått noen henvendelser fra ansatte som er misfornøyde.

- Avdelingen har økt med to ansatte, og det hjelper. Samtidig er mitt inntrykk at de ansatte blir ivaretatt samtidig som vi sikrer god pasientbehandling. Men jeg følger utviklingen tett, sier Stang.

Hun vil ikke spå hvor lenge fysioterapeutene kan tåle et så høyt arbeidspress som det er nå, blant annet fordi det er umulig å si hvordan det hele utvikler seg.

Samtidig er hun krystallklar på at resultatet fra årets lønnsoppgjør bør gjenspeile innsats og kompetanse.

-I kjølvannet av pandemien har det blitt synlig hvor viktig lungefysioterapeuter er for blant annet covid-19-pasienter. Det er flott med anerkjennelse, men det er ikke nok. Vi vil ha mer enn det, sier Stang.