Fagessay

Artikkelformen åpner for refleksjon over egen eller andres erfaring og mulighet til drøfte aktuelle problemstillinger. Dette kan omfatte alle forhold relatert til fysioterapifaget. Studentarbeider, hvor sjangeren essay er brukt, vil bli vurdert. Manuskriptet skal i hovedsak bestå av en innledning, hoveddel og avslutning, og et norsk sammendrag - dersom dette er hensiktsmessig.

Et essay er gjerne bygget opp som en vandring i et emne, der poenget ikke er å komme frem til en bestemt konklusjon, løse et problem eller finne et svar, men å undre seg og å stille viktige spørsmål. Forfatteren kan gjerne være personlig, men ikke for bastant i sine konklusjoner. Det er fritt fram for å bruke litterære og språklige virkemidler og inkluder gjerne episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang. Teori kan belyses, men det er ikke nødvendig.

Manuskriptet skal være på maksimalt 3.000 ord inkludert en eventuell litteraturliste.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten