Sammendrag av studier publisert internasjonalt

Send inn norske sammendrag til Fysioterapeuten!

Har du publisert artikler i internasjonale tidsskrift de siste to år? I så fall inviteres du til å skrive et norsk sammendrag av artikkelen for publisering i Fysioterapeuten.

Sammendraget kan bestå av maksimalt 4500 tegn uten mellomrom; gi en kortfattet beskrivelse av artikkelen. Lengre sammendrag må evt. avklares med fagredaktør. Del inn sammendraget i:

Tittel

Forfatter(e)

Bakgrunn

Metode

Resultat/ funn

Konklusjon

Referanse til den aktuelle artikkelen

Sendes til fagredaktor@fysio.no

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten