Personlige erfaringer

Denne spalten er åpen for pasienter, pårørende, fysioterapeuter og annet helsepersonell. Enhver sterk og personlig opplevelse med relasjon til fysioterapi kan formidles. Maks. antall ord: 1500. Legg ved underskrevet samtykkeerklæring dersom dette er aktuelt.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten