Fagkronikker

Fagkronikkens hensikt er å argumentere for et faglig synspunkt innen et debatterbart tema. Manuskriptet kan fronte meninger om aktuelle spørsmål innen fagpolitikk, relevant praksis, utdanning og forskning. Det stilles krav til diskusjon eller balansert belysning av saken. I en kronikk kan samtidig argumentasjonens hensikt være å starte en aktuell fagdebatt. Manuskripter skal ikke ha sammendrag, men en kortfattet ingress (maksimalt 5 linjer) som belyser kronikkens tema. Kronikker forbindes ofte med å være argumenterende og skal være preget av kunnskapsformidling og personlige vurderinger. Begrunnede meningsytringer, framstilling av ny viten og analyser av emner relevant for fysioterapeuter, kan være aktuelle som kronikk. Manuskriptet skal ha en mer ”popularisert” stil enn fagartikler. Bruk et tydelig og lettlest språk. Litterære og språklige virkemidler kan brukes. Aktuelle spørsmål som skal argumenteres for bør gjøres rede for tidlig og følges som en rød tråd gjennom hele manuskriptet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å akseptere/ forkaste innsendte kronikkmanuskripter basert på det ovenstående.

Figurer/ tabeller godtas i utgangspunktet ikke i forbindelse med fagkronikker. Illustrasjoner/ bilder ønskes velkommen. Navn på fotograf, der dette er aktuelt, må alltid legges ved.  

Kronikker kan inneholde maksimalt 2.000 ord inkludert en eventuell litteraturliste (referanser er ikke et krav, men en anbefaling).

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten