Bokanmeldelser

Bokanmeldelser i Fysioterapeuten

Start med en kort tittel som beskriver boken. Helst noe som pirrer leseren.

Tekniske opplysninger:

1. For‐og etternavn på forfatter(e) eller redaktør(er)

2. Fullstendig tittel på boka

3. Navn på forlag og utgivelsesår

4. Antall sider

5. Pris

6. ISBN‐nummer

Disse opplysningene finner du i begynnelsen av boka og ved å søke opp boktittel eller forfatter på forlagets eller en bokhandels nettside.

Fortell i grove trekk hva boka handler om. Begrens oppramsing av temaer, lengre sitater og henvisninger til kapitler og sider. Si noe om hvem boka er skrevet for og hvorfor du anbefaler, eventuelt ikke anbefaler fysioterapeuter å lese boka.

Knytt boka opp i mot relevant kunnskap og/eller praksis, og drøft om boka tilfører fysioterapifaget noe nytt. Vær subjektiv når du vurderer boka ut fra innhold, tema, målgruppe og hva du sitter igjen med etter å ha lest den. Husk å begrunne vurderingene.

Signer med navn, akademisk grad, arbeidssted og eventuelt sted (når ukjent for leser).

Omfang

Maksimalt 4.800 tegn uten mellomrom, men anmeldelsen kan også være kortere. Redaktøren forbeholdes retten til å forkorte og redigere anmeldelsen etter behov.

Anmeldelsen leveres senest åtte uker etter mottatt bok. Send den inn som wordfil i vedlegg til epost: fagredaktor@fysio.no

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten