Statlig finansiering

Statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester

Fagkronikk i Fysioterapeuten 8/2018. 

Fagartikkel

Guri Lyngstad, prosjektleder for SIO-forsøket i Stjørdal kommune. Guri.lyngstad@stjordal.kommune.no

Hans Frederik Selvaag, etatsjef Omsorg, Stjørdal kommune.

Denne fagkronikken ble akseptert 13. september 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører Helsedirektoratet en forsøksordning med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor (SIO-forsøket). I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning.

Stjørdal kommune er en av seks kommuner i Norge som er med i forsøket. Forsøket startet mai 2016, og det er to ulike modeller som prøves ut. Os i Hordaland, Stjørdal, Lillesand og Hobøl kommuner deltar i modell A, mens kommunene Spydeberg og Selbu deltar i modell B.

Artikkelen kan leses i fulltekst i Fysioterapeuten eblad. 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten