Statlig finansiering

Statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester

Fagkronikk i Fysioterapeuten 8/2018. 

Fagartikkel

Guri Lyngstad, prosjektleder for SIO-forsøket i Stjørdal kommune. Guri.lyngstad@stjordal.kommune.no

Hans Frederik Selvaag, etatsjef Omsorg, Stjørdal kommune.

Denne fagkronikken ble akseptert 13. september 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører Helsedirektoratet en forsøksordning med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor (SIO-forsøket). I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning.

Stjørdal kommune er en av seks kommuner i Norge som er med i forsøket. Forsøket startet mai 2016, og det er to ulike modeller som prøves ut. Os i Hordaland, Stjørdal, Lillesand og Hobøl kommuner deltar i modell A, mens kommunene Spydeberg og Selbu deltar i modell B.

Artikkelen kan leses i fulltekst i Fysioterapeuten eblad. 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten