Sorgens kropp

Sorgens kropp

Fagessay i Fysioterapeuten 4/2016. 

Fagartikkel

Nina Tvedten, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Brygga Fysioterapi, Tromsø. Universitetslektor, UiT Norges arktiske universitet. Epost: nina.tvedten@uit.no. 

Dette fagessayet ble akseptert 7.3.16. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Artikkelen er ment som et bidrag til å forstå mer av hvordan fysioterapeuter kan møte mennesker i sorg på en god måte. De blir som regel henvist til fysioterapi på grunn av de kroppslige symptomene denne livstilstanden kan medføre. Med utgangspunkt i kliniske og personlige erfaringer, forskning og litteratur reflekteres det over om, og hvordan, fysioterapeuter kan bruke sin kunnskap om kropp, følelse og funksjon til å hjelpe den sørgende og fremme helse.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten