Noen tanker om å skrive prosjektsøknader

Fagessay i Fysioterapeuten 1/2017. 

Fagartikkel

Anne Marit Mengshoel, professor og fysioterapeut. Avd. for helsefag, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo. a.m.mengshoel@medisin.uio.no. 

Dette fagessayet ble akseptert 14.12.2016. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Hensikten med dette essayet er å formidle noen av mine erfaringer i håp om å inspirere fysioterapeuter i arbeidet med å skrive fagutviklings- og forskningssøknader. Søknadsskriving er en litt spesiell sjanger som krever mer enn å skrive en prosjektplan slik det beskrives i mange metodebøker. Ut fra mine mangeårige erfaringer med å bedømme prosjektsøknader forsøker jeg å få frem noen aspekter som kan gjøre en søknad mer attraktiv for de som vurderer søknaden. I tillegg til å skrive fram et faglig relevant, interessant og gjennomførbart prosjekt, kan det også være en idé å tenke på hvem en skriver for, samt skrive frem prosjektet slik at leser lett forstår hva prosjektet skal handle om. Det handler om å utvikle en forståelig, leservennlig, konsistent og logisk tekst. Kort sagt, det handler om å «selge» en god fortelling.  

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten