Noen tanker om å skrive prosjektsøknader

Fagessay i Fysioterapeuten 1/2017. 

Fagartikkel

Anne Marit Mengshoel, professor og fysioterapeut. Avd. for helsefag, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo. a.m.mengshoel@medisin.uio.no. 

Dette fagessayet ble akseptert 14.12.2016. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Hensikten med dette essayet er å formidle noen av mine erfaringer i håp om å inspirere fysioterapeuter i arbeidet med å skrive fagutviklings- og forskningssøknader. Søknadsskriving er en litt spesiell sjanger som krever mer enn å skrive en prosjektplan slik det beskrives i mange metodebøker. Ut fra mine mangeårige erfaringer med å bedømme prosjektsøknader forsøker jeg å få frem noen aspekter som kan gjøre en søknad mer attraktiv for de som vurderer søknaden. I tillegg til å skrive fram et faglig relevant, interessant og gjennomførbart prosjekt, kan det også være en idé å tenke på hvem en skriver for, samt skrive frem prosjektet slik at leser lett forstår hva prosjektet skal handle om. Det handler om å utvikle en forståelig, leservennlig, konsistent og logisk tekst. Kort sagt, det handler om å «selge» en god fortelling.  

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten