Illustrasjon: Ørjan Jensen/ Superpop.

Internettbasert behandling av depresjon

Fagkronikk i Fysioterapeuten 3/2017. 

Fagartikkel

Stian Solem, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). stian.solem@svt.ntnu.no.

Elin Ulleberg, psykologspesialist og seksjonssjef ved Nidaros DPS, St. Olavs hospital. Hun står i spissen for å etablere Senter for E-terapi i Divisjon Psykisk helsevern, St. Olavs hospital i 2017 i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Arbeidet er i planleggingsfasen, og senteret skal etter planen blant annet tilby internettveiledet behandling av depresjon, sosial fobi og panikklidelse. 

Denne fagkronikken ble først publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1, 10. januar 2017: Tidsskr Nor Lege-foren 2017; 137:43-5. DOI: 10.4045/tidsskr.16.0842. Ingen interessekonflikter oppgitt. Gjengis i Fysioterapeuten med tillatelse. 

Pågangen for å få hjelp innen psykisk helsevern har aldri vært større. Helsetjenesten utfordres til å ta i bruk teknologiske løsninger for mer effektiv behandling. Men ikke alle tiltak understøttes av forskning. Det er et underskudd på forskning på internettbasert behandling av psykiske lidelser. Å levere tjenester av høy kvalitet – ikke effektivitet – må fortsatt være helsetjenestens viktigste oppgave.

Les hele fagkronikken i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten