Trening med ball ved stabil dystoni.

Fysioterapi vid cervikal dystoni

Fagessay i Fysioterapeuten 1/2017. 

Fagartikkel

Johanna Blom, leg. sjukgymnast, VO Neurologi och Rehabmedicin, SUS Malmö, Sverige.

Anniken Hansen, fysioterapeut, ledaren för Norsk Dystoniforening.

Anette Holmelid Elvik, fysioterapeut, Norsk Dystoniforening.

Jeanette Koht (korresponderende forfatter), overlege, ph.d., Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken. uxjeko@vestreviken.no. 

Dette fagessayet ble akseptert 27.09.2016. Fagessay vurderes av fag-redaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammandrag

Inledning: Norsk Dystoniförening fick 2013 ekonomiska medel av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering till ett 3-årigt projekt med syfte att öka kompetensen bland fysioterapeuter om cervikal dystoni (CD). Inom projektet har kurser genomförts  i flera städer i Norge, och denna artikel ingår också i uppdraget. Syftet med artikeln är att beskriva dystonins karaktär och konsekvenser, fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid CD samt fysioterapeutens roll.

Huvuddel: CD är den vanligaste typen av fokala dystonier, och drabbar nacken. CD kan vara tonisk, klonisk och/eller tremorös. Mönstret är individuellt, men konstant hos en och samma individ. 70% har smärta. Dystonin förvärras vid aktiva huvudrörelser, upprätthållande av hållning samt vid fokus från omgivningen. Typiskt är också användandet av sensory tricks. Undersökningen innehåller patientens beskrivning och upplevelse av tillståndet och fysioterapeutens inspektion och analys av den dystona aktiviteten i hållning och rörelse. Med analysen som grund och med hjälp av dystonispecifika strategier så utförs den fysioterapeutiska behandlingen. Hemprogram ingår alltid i konceptet.  Fysioterapeuten har också en viktig roll i att utvärdera behandlingen och att samarbeta med läkarna kring Botulinumtoxininjektionerna (BoNT-injektionerna).

Avslutning: Betoningen i den fysioterapeutiska behandlingen bör vara både en dämpning av agonisterna och en aktivering och stärkning av antagonisterna för att uppnå ett gott resultat. Ett nära samarbete mellan fysioterapeut och BoNT-injicerande läkare optimerar effekten av BoNT.

Nyckelord: Cervikal dystoni, fysioterapi, behandlingsstrategier.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten