Illustrasjonsbilde

Critical Physiotherapy Ethics: Openness and doubt in physiotherapy encounters in lifestyle programs for children and adolescents with obesity

Scientific article in Fysioterapeuten 9/2017. 

Fagartikkel

Karen Synne Groven, Postdoc, Institute of Health and Society, University of Oslo; Associate professor, Institute of Physiotherapi, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. k.s.groven@medisin.uio.no.

Tone Dahl-Michelsen, Associate professor, Institute of Physiotherapy, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. 

This scientific article is peer reviewed by Fysioterapeuten’s guidelines, and was accepted September 11th, 2017. 

No conflicts of interest stated. Groven is co-editor of the open-access anthology: Gibson, Nicholls, Setchell & Groven (in press). Manipulating practices: a Critical physiotherapy reader, Cappelen Damm Akademisk.

Abstract 

In this article, we draw on Barbara Gibson’s critical physiotherapy ethics to argue for changes in how physiotherapists approach children and adolescents with obesity. In line with Gibson’s approach, we seek to reframe practice by applying an ethics committed to openness and doubt, arguing that such an ethics can help physiotherapists discover and analyse ethical moments in the context of lifestyle programs targeting children and adolescents with obesity. Drawing on the experiences of an adolescent participant and a physiotherapist involved in two different Norwegian group-based programs emphasizing weight control, we show how Gibson’s post-critical ethics can help physiotherapists become more reflective, challenge established norms, and open up new possibilities for practice. In our conclusion, we emphasize the ability of critical physiotherapy ethics to raise questions about the status quo, stimulate debate, and encourage fresh thinking with regards to children and adolescents seeking to tackle their obesity. 

Key-words: critical physiotherapy ethics, obesity, children, adolescents.

Sammendrag 

I denne artikkelen argumenterer vi for nødvendigheten av at fysioterapeuter endrer sin praksis i møtet med barn og unge som behandles for overvekt/fedme. Vi tar utgangspunkt i Barbara Gibsons post-kritiske etikk der målet er å reformulere moralsk praksis – noe som innebærer fokus på åpenhet og tvil som en del av en etisk forsvarlig fysioterapipraksis. I våre analyser anvendes Gibsons tilnærming for å oppdage etiske øyeblikk i forbindelse med barn og unges deltakelse i behandlingsopplegg der endring av livsstil er sentralt. Med utgangspunkt i empiriske eksempler fra to gruppebaserte livsstilsprogram der vektkontroll vektlegges gjennom regelmessige tester, understrekes betydningen av Gibsons tilnærming for å utfordre rådende praksis og etablerte normer. Ved å være sensitiv for (egen) tvil analyseres muligheter for nye praksisformer frem. Vi konkluderer med at det å innta et kritisk, etisk perspektiv til egen praksis er nødvendig for å utfordre status quo, gjennom å åpne opp for nye spørsmål når det gjelder hvordan barn og unge med overvekt/fedme bør behandles. 

Please read the fulltext version in Fysioterapeuten e-mag.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten