COLOURBOX4661673_gravid_tøyer

Trening i svangerskap

Doktorgrad i Fysioterapeuten 5/2012

Fagartikkel

Signe Nilssen Stafne, Fysioterapeut, MSc, PhD, NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin. Disputas fant sted 25. mai 2012 ved NTNU.

Originaltittel: Exercise during pregnancy.

TRIP-studien (Training In Pregnancy) er en to-armet, to-senter, randomisert kontrollert studie og ble gjennomført i perioden 2007-2010. Studien inkluderte 855 friske, gravide kvinner fra Trondheim og Stavanger. Kvinnene ble tilfeldig fordelt i en treningsgruppe og en kontrollgruppe. Kvinnene i treningsgruppen ble tilbudt et 12-ukers standardisert treningsprogram med ukentlig gruppetrening, ledet av fysioterapeut, og to dager egentrening. Kvinnene i kontrollgruppen fulgte vanlig svangerskapsomsorg. Kvinnene ble testet i svangerskapsuke 18-22 og retestet i svangerskapsuke 32-36. 

Målet med denne studien var: I) å undersøke om deltagelse i treningsprogrammet kunne redusere forekomsten av svangerskapsdiabetes og gi bedre insulinresistens, II) å undersøke om kvinner i treningsgruppen rapporterte mer rygg- og bekkensmerter enn kvinner i kontrollgruppen, III) å undersøke om kvinner i treningsgruppen som ble tilbudt et generelt treningsprogram inkludert bekkenbunnstrening, rapporterte mindre inkontinens enn kontrollgruppen og IV) å undersøke om energiforbruket, målt med en fysisk aktivitets-monitor, SenseWearTM Pro2 Armband, er forskjellig fra energiforbruket målt med indirekte kalorimetri. 

Totalt 55 % av kvinnene i treningsgruppen trente tre ganger per uke eller mer på moderat til høy intensitet på slutten av svangerskapet. Til sammenligning trente 10 % i kontrollgruppen tilsvarende. I) Det var ingen forskjell på gruppene i forekomst av svangerskapsdiabetes eller insulinresistens. II) Andelen kvinner med rygg- og bekkensmerter var lik i begge gruppene, men færre kvinner i treningsgruppen var sykmeldt på grunn av rygg- og bekkensmerter. III) Forekomsten av urininkontinens var mindre i treningsgruppen, og treningsprogrammet viste seg å ha både forebyggende og behandlende effekt. Det var ingen forskjell på gruppene i andel kvinner som rapporterte analinkontinens. IV) SenseWearTM Pro2 Armband viste seg å være en god fysisk aktivitetsmonitor for å registrere totalt energiforbruk hos gravide. 

Resultatene understøtter de generelle anbefalingene om at gravide kvinner bør trene i svangerskapet. Grundig instruksjon i korrekt bekkenbunnstrening og bekkenbunnstreningsprogram bør inngå i treningsgrupper for gravide kvinner.

Artikler

1. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR,      Eggebø TM, Carlsen SM, Mørkved S. Regular exercise during pregnancy to      prevent gestational diabetes: A randomized controlled trial.Obstet Gynecol2012;119:29-36.

2. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR,      Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence      lumbopelvic pain? A randomized controlled trial.Acta Obstet Gynecol Scand 2012

3. Stafne      SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Torjusen IH,      Mørkved S. Does a regular exercise course including pelvic floor muscle      training prevent urinary and anal incontinence in pregnancy? A randomized      controlled trial. Accepted for publication inBJOG.

4. Berntsen S,Stafne      SN, Mørkved S. Physical activity monitor for recording energy      expenditure in pregnancy.Acta Obstet Gynecol Scand2011;90:903-7.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten