Spesialisert rehabilitering i revmatologi

Doktorgrad i Fysioterapeuten 2/2014

Fagartikkel

Mari Klokkerud, ergoterapeut, ph.d., Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), Nasjonalt Kompetansesenter for Rehabilitering i Revmatologi (NKRR), Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. Veiledere: Margreth Grotle, Kåre Birger Hagen og Ingvild Kjeken. 

Disputas fant sted 6.des. 2013 ved UiO.

Originaltittel: Rehabilitation for patients with rheumatic diseases. Describing the content and measuring outcomes.

Sammen med god medisinsk behandling er rehabilitering viktig for å opprettholde og forbedre funksjon og livskvalitet hos personer med revmatisk sykdom. Spesialisert rehabilitering til personer med revmatisk sykdom er et helsetilbud både på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. I avhandlingen har ergoterapeut og forsker Mari Klokkerud sammenlignet pasientpopulasjon, struktur og innhold i rehabiliteringsopphold på rehabiliteringsinstitusjoner og revmatologiske avdelinger. Resultatene viser at på tross av ubetydelige forskjeller mellom helsestatus hos pasienter før og etter rehabiliteringsopphold i de to settingene, er det store forskjeller mellom innhold og ressursbruk. Videre viser studien at effekten av rehabiliteringen avtar raskt og er tilnærmet fraværende 6 måneder etter rehabiliteringen i begge settinger.

Avhandlingen omfatter tre artikler, hvorav to bygger på pasientrapporterte data fra multisenter kohort studier med henholdsvis 153 og 145 pasienter med revmatisk sykdom. Den tredje artikkelen beskriver en konsensusprosess som ble gjennomført av en Nord-Europeisk forskningsgruppe. Hensikten var å utvikle STAR-ETIC rammeverket, som skal sikre mer systematisk og enhetlig beskrivelse av innhold i revmatologisk rehabilitering.

I avhandlingen er også et pasientspesifikt mål for helserelatert livskvalitet, the Patient Generated Index (PGI), sammenlignet med standardiserte instrumenter. Resultatene viser at PGI var det beste instrumentet for å fange opp langtidseffekter av rehabilitering, men at det er utfordrende for pasientene å fylle ut pasientspesifikke instrumenter noe som fører til stor frafallsandel.

Kliniske implikasjoner

  • Behov for klarere kriterier for hvor pasienter med behov for spesialisert revmatologisk rehabilitering skal henvises. Slike kriterier bør baseres på tydelige kvalitetsstandarder for innhold i rehabilitering i de ulike settingene.
  •  Behov for tiltak som bidrar til å opprettholde effekten av revmatologisk rehabilitering på lenger sikt
  • Bruk av rammeverk for beskrivelse av innhold i revmatologisk rehabilitering vil kunne gjøre det lettere å sammenligne studier og å overføre kunnskap fra forskning til praksis
  • Behov for felles konsensus om utfallsmål i revmatologisk rehabilitering hvor PGI og andre pasientspesifikke instrumenter kan være aktuelle

Artikler:

Klokkerud M, Hagen KB, Løchting I, Uhlig T, Kjeken I, Grotle M: Does the content really matter? A study comparing structure, process, and outcome of team rehabilitation for patients with inflammatory arthritis in two different clinical settings, Scandinavian Journal of Rheumatology 2012 Feb; 41(1):20-8.

Klokkerud M, Hagen KB, Kjeken I, Bremander A, Hørslev-Petersen K, Vliet: Vlieland T, Grotle M and the STAR-ETIC collaboration Development of a framework identifying domains and elements of importance for arthritis rehabilitation, Journal of Rehabilitation Medicine 2012 May; 44(5):406-13

Klokkerud M, Grotle M, Løchting I, Kjeken I, Hagen, KB, Garratt AM: Psychometric properties of the Patient Generated Index in a Norwegian population of patients with rheumatic diseases participating in self-management or rehabilitation programmes, Rheumatology (Oxford) 2013 Jan; 52:924-932

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten