Lavenergi laser illustrert

Lavenergi laserbehandling i fysioterapi

Doktorgrad i Fysioterapeuten 10/2013.

Fagartikkel

Jón Joensen, PT, MSc, PhD. Forskningsgruppen NorPhyPain, Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen.

Disputas fant sted 15. august 2013 ved Universitetet i Bergen. 

Prøveforelesning: Tendon injury, tendinopathy, healing and repair: does current evidence support a role for Low-Level-Laser-Therapy as a component of management. 

Originaltittel: Biophysical and biological effects from infrared Low-Level-Laser-Therapy. 

Fysioterapeuter har siden tidenes morgen anvendt fysikalske behandlingsmetoder som behandlingstiltak ved mange lidelser. Et premiss for alle fysikalske behandlingsmetoder er at energien som tilføres kroppen kan påvirke biologiske prosesser i vevet. Huden beskytter underliggende vev mot stråling fra sollys og likeledes stråling fra lavenergilasere. Noe av energien fra lavenergilasere absorberes og transformeres til varme i huden. Resten av energien går igjennom huden og kan påvirke biologiske prosesser i patologisk vev under huden. 

Det overordnede mål i PhD-avhandlingen var å undersøke noen biofysiske og biologiske effekter fra infrarøde lavenergilasere som vanlig brukes av fysioterapeuter. I avhandlingen inngikk tre studier: Den første studien var designet som en blindet placebo-kontrollert studie med repeterte målinger. Studien inkluderte 40 personer i forskjellige aldersgrupper, hudfarge og begge kjønn. Den termiske effekten fra flere doser laserenergi fra to infrarøde lasere var undersøkt. Hudtemperaturen var evaluert med termografi. Den andre studien var basalforskning, og var designet med repeterte målinger. Studien inkluderte 62 hudlapper fra rotter. I studien ble tidsprofilen for mengde energi som gikk gjennom huden under 150 sekunder med eksponering fra to infrarøde lasere undersøkt. Den tredje studien var designet som en dobbelt-blindet randomisert kontrollert studie. Studien inkluderte to grupper á åtte dyr. Effekten av en behandling med lavenergilaser i akutte akillesseneskader hos rotter ble undersøkt. Effekten ble evaluert ved sanntids ultralyd samt strekktest av senene.

Prosjektet har påvist forskjell i biofysiske virkninger fra to vanlig anvendte lasere, l=810 nm og l=904 nm, ved betydelige forskjeller i termisk effekt i hud hos mennesker, og forskjellig evne til å gå igjennom rottehud. Disse biofysiske virkninger fra infrarøde klasse 3B lasere er av vitenskapelig verdi siden ingen studier tidligere har belyst disse virkningene. Disse funnene støtter differensieringen som er gjort i WALT sine anbefalte doser for disse to typer lasere (WALT, 2005).

I dette prosjektet er det også påvist at lavenergi laserbehandling kan forverre den akutte inflammatoriske prosessen ved forøkning av ødem. En mulig forklaring til dette noe overraskende funnet kan ligge i at en halv time etter skade kan være en for tidlig behandlingsstart eller at behandlingsdosen var for høy. Vi har gjort oppfølgingsstudier med behandlingsstart to timer etter skade samt med lavere behandlingsdose (0,5 J, som kan være egnet for små dyr som rotter). Det viste seg at både senere behandlingsstart og lavere behandlingsdose medførte mindre ødemdannelse (upublisert). 

Referanser:

– Joensen, J., Demmink, J. H., Johnson, M. I., Iversen, V. V., Lopes-Martins, R. A. & Bjordal, J. M. (2011). The Thermal Effects of Therapeutic Lasers with 810 nm and 904 nm Wavelengths on Human Skin. Photomed Laser Surg.

– Joensen, J., Gjerdet, N. R., Hummelsund, S., Iversen, V., Lopes-Martins, R. A. & Bjordal, J. M. (2012a). An experimental study of low-level laser therapy in rat Achilles tendon injury. Lasers Med Sci, 27, 103-11.

– Joensen, J., Ovsthus, K., Reed, R. K., Hummelsund, S., Iversen, V. V., Lopes-Martins, R. A. & Bjordal, J. M. (2012b). Skin penetration time-profiles for continuous 810 nm and Superpulsed 904 nm lasers in a rat model. Photomed Laser Surg, 30, 688-94.

– WALT. (2005). World Association for Laser Therapy, Dosage recommendations [Online]. WALT. Available: http://waltza.co.za/documentation-links/recommendations/dosage-recommendations/ [Accessed date 6 October 2011].

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten