Karakteristika og effekt av intensiv trening til førskolebarn med cerebral parese og foreldrenes erfaringer med familiesentrerte tjenester

Doktorgradssammendrag i Fysioterapeuten 7/2016.

Fagartikkel

Hilde Tinderholt Myrhaug, forsker, PhD. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi og Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn.

Veiledere: Fysioterapeut og førsteamanuensis Reidun Jahnsen (hovedveileder) og professor Nina K. Vøllestad.

Originaltittel: Characteristics and effects of intensive training in young children with cerebral palsy and parents’ experiences of family-centred services investigated in a survey, a systematic review and a randomised controlled trial.

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med finansiering fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Disputas fant sted 21. august 2015 ved  Universitetet i Oslo.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten