God fysisk form viktig for pasienter med spondyloartritt

Doktorgrad i Fysioterapeuten 4/2015.

Fagartikkel

Silje Halvorsen Sveaas, fysioterapeut, PhD. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, Diakonhjemmet Sykehus. Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo. Hovedveileder: Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus og UiO.

Orginaltittel: Physical fitness, disease activity and cardiovascular health in patients with ankylosing spondylitis.

Disputas fant sted 2. desember 2014 på Diakonhjemmet Sykehus.

Fysioterapi ved veiledet trening er en viktig del av behandlingen for pasienter med spondyloartritt (tidligere kalt Bekhterevs sykdom). Spondyloartritt er en kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom som ofte debuterer i ung voksen alder. Tradisjonelt har fysioterapeuter hatt fokus på lavintensiv bevegelighetstrening for denne pasientgruppen, og man har vært bekymret for at høyintensiv trening vil kunne øke sykdomsaktiviteten. I dag finnes det dokumentasjon på at pasientgruppen også har en høy risiko for hjerte- og karsykdom, noe som trolig skyldes både en økt forekomst av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og det økte betennelsesnivået i kroppen.

Hovedhensikten med prosjektet var å undersøke betydningen av fysisk form og trening for sykdomsaktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos pasienter med spondyloartritt. Avhandlingen baserer seg på to ulike studier som er gjennomført på Diakonhjemmet Sykehus; en tverrsnittstudie hvor 150 pasienter med spondyloartritt ble sammenlignet med 130 kontrollpersoner og en randomisert kontrollert pilotstudie.

Hovedfunnene var at pasientene med spondyloartritt hadde redusert kondisjon og bevegelighet sammenlignet med kontrollpersonene. Et annet funn var at pasienter med god kondisjon hadde mindre risiko for hjerte- og karsykdom, de rapporterte mindre symptomer på sykdommen og de hadde lavere nivå av betennelse. Videre var det slik at for kontrollpersonene var god kondisjon assosiert med lavt blodtrykk og høyere nivåer av det gode kolesterolet, men slik var det ikke for pasientene med spondyloartritt. Dette tyder på at andre faktorer som f. eks medisinering og sykdommen i seg selv har større betydning for blodtrykk og kolesterol hos denne pasientgruppen. Pilotstudien viste at pasienter som trente kondisjon- og styrketrening i 12 uker hadde positive effekter på sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og hjerte- og kar risikofaktorer slik som arteriell stivhet, kondisjon og fettprosent sammenlignet med pasienter som ikke trente.

Hovedkonklusjonen på avhandlingen er at pasienter med spondyloartritt bør anbefales å trene kondisjon- og styrketrening for å minske sykdomsbyrden samt for å forebygge tilleggssykdommer. Også pasienter som er i en aktiv fase av spondyloartritt kan trygt trene høyintensivt uten at det øker sykdomsaktiviteten.

Artikler:

1. Halvorsen S, Vøllestad NK, Fongen C, Provan SA, Semb AG, Hagen KB, Dagfinrud H. Physical fitness in patients with ankylosing spondylitis: comparison with population controls. Physical Ther. 2012; 92: 298-309.

2. Halvorsen S, Vøllestad NK, Provan SA, Semb AG, van der Heijde D, Hagen KB, Dagfinrud H. Cardiorespiratory fitness and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis: A cross-sectional comparative study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013; 65: 969-976.

3. Sveaas SH, Berg IJ, Provan SA, Semb AG, Olsen IC, Ueland T, Aukrust P, Vøllestad N, Hagen KB, Kvien TK and Dagfinrud H. Circulating levels of cytokines and cytokine receptors in patients with ankylosing spondylitis. A cross-sectional comparative study. Scand J Rheumatology. 2015; 44(2):118-24.

4. Sveaas SH, Berg IJ, Provan SA, Semb AG, Hagen KB, Vøllestad NK, Fongen C, Olsen IC, Michelsen A, Ueland T, Aukrust P, Kvien TK, Dagfinrud H. Efficacy of high intensity exercise on disease activity and cardiovascular risk in active axial spondyloarthritis – a randomized controlled pilot study. PloS One. 2014. Sep 30; 9 (9) e1086688.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten