Fysisk funksjon og livskvalitet hos postmenopausale kvinner med osteopeni og ett tidligere håndleddsbrudd

Doktorgrad i Fysioterapeuten 3/2017. 

Fagartikkel

Kari Anne Hakestad, sykepleier, ph.d, Oslo universitetssykehus, Ortopedisk klinikk. Finansiert av Helse Sør-Øst.

Hovedveileder: professor May Arna Risberg (Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus, Ortopedisk klinikk)

Biveiledere: professor Lars Nordsletten (Oslo universitetssykehus, Ortopedisk klinikk og Universitetet i Oslo) og 1. amanuensis Monica Klungland Torstveit (Universitetet i Agder)

Originaltittel: «Physical function and quality of life in women with osteopenia and a healed wrist fracture». 

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten