Fysisk aktivitet etter sykehusinnleggelse

Doktorgrad i Fysioterapeuten 7/2014.

Fagartikkel

Therese Brovold, fysioterapeut og Phd, forskningsgruppe aldring, velferd og helse, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med finansiering fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hovedveileder har vært fysioterapeut og professor Astrid Bergland.

Disputas fant sted 13. desember 2013 ved UiO.

Orginaltittel: Physical activity, Exercise, Health-Related Quality of Life, and Physical Function in Older Adults after Leaving Hospital (2013).

Innleggelse på sykehus øker risikoen for tap av funksjon og redusert helserelatert livskvalitet hos eldre mennesker opptil 2 år etter sykehusoppholdet. Årsakene er ofte en kombinasjon av akutt sykdom, sengeleie under sykehusoppholdet og inaktivitet etter utskrivelse fra sykehuset. Tidligere forskning indikerer at trening med moderat til høy intensitet kan være effektivt for å bedre funksjon og forebygge funksjonstap hos syke eldre. Men de fleste studier som har undersøkt effekten av trening av høy intensitet, ekskluderer eldre personer med flere tilleggsykdommer etter akutt sykdom. 

Avhandlingen, med tittelen "Physical activity, exercise, health-related quality of life and physical function in older adults after leaving hospital” består av en sammenfatning og fire forskningsartikler. Hensikten var å evaluere tre ulike treningsopplegg hos eldre pasienter med sammensatte lidelser og ulikt funksjonsnivå etter utskrivelse fra sykehus. Alle pasientene ble inkludert mens de var innlagt på sykehuset. De fire artiklene baserer seg på tre randomiserte studier og en tverrsnittsstudie. Første studie undersøkte effekten av et hjemmetreningsprogram for eldre personer etter utskrivelse fra et geriatrisk daghospital (artikkel 1). Den andre studien, som var hovedstudien i dette doktorgradsprosjektet, undersøkte effekten av intervalltrening med moderat til høy intensitet 2-4 uker etter utskrivelse fra sykehuset (Artikkel 3). Studie 3 undersøkte effekten av progressiv styrketrening 3mnd etter et hoftebrudd (artikkel 4). Resultatene fra de tre studiene viste at økt fokus på fysisk aktivitet og trening var effektivt for å bedre fysisk form og øke fysisk aktivitetsnivå hos eldre personer som har vært innlagt på sykehus. Gruppebasert intervalltrening og progressiv styrketrening ledet av fysioterapeut gav større bedring av fysisk form enn hjemmebaserte øvelser. Deltagerne i studie 1 og 2 forbedret sin selvrapporterte helse men ingen forskjell mellom gruppene. Resultatene fra tverrsnittsstudien (artikkel 2) viste at det var sammenheng mellom fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet etter at det ble kontrollert for alder, kjønn og antall sykdommer.

Mangel på fysisk aktivitet er en viktig grunn til redusert fysisk form og livskvalitet hos eldre voksne som har vært innlagt på sykehus. Eldre personer som nylig er utskrevet fra sykehus har ofte et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser og redusert fysisk form. God fysisk form er en viktig faktor for å kunne utføre daglige aktiviteter som å lage mat, handle, treffe familie og venner og delta i ulike fritidsaktiviteter. Resultatene fra avhandlingen viser at trening med moderat til høy intensitet var trygt og effektivt under veiledning av fysioterapeut. I tillegg indikerer resultatene at økt fokus på fysisk form og fysisk aktivitet under sykehusoppholdet kan være viktig for å fange opp personer har risiko for tap av funksjon.

Referanser

Brovold, T., Skelton, D. A., & Bergland, A. (2012). The efficacy of counseling and progressive resistance home-exercises on adherence, health-related quality of life and function after discharge from a geriatric day-hospital. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55, 453–459.

Brovold, T., Skelton D. A., Sylliaas, H, Mowe, M., & Bergland, A. Association between health-related quality of life, physical fitness and physical activity in older people recently discharged from hospital. Journal of Aging and Physical Activity (2014). In press.

Brovold, T., Skelton, D. A., & Bergland, A. Older patients recently discharged from hospital: the effect of aerobic interval exercise on health-related quality of life, physical fitness and physical activity. Accepted for publication in Journal of American Geriatric Society, July 2013. In press.

Sylliaas, H., Brovold, T., Bruun Wyller, T., & Bergland, A (2011). Progressive strength training in older patients after hip fracture: a randomized controlled trial. Age and Ageing, 40: 221–227.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten