Er kirurgi nødvendig ved korsbåndskader?

Doktorgrad i Fysioterapeuten 4/2014.

Fagartikkel

Hege Grindem, fysioterapeut, PhD. Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR)*, Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole, Oslo.

*NAR er et forskningssamarbeid mellom Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus; Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi); og Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole.

Avhandlingen er i hovedsak basert på data fra The Delaware-Oslo ACL Cohort Study, et samarbeidsprosjekt mellom NAR og Universitetet i Delaware. Prosjektet er finansiert av National Institutes of Health i USA. Deler av avhandlingen er også finansiert av Helse Sør-Øst.

Disputas fant sted 28. januar 2014 ved Norges idrettshøgskole.

Originaltittel: Knee function and sports participation after nonoperative and operative treatment of anterior cruciate ligament injuries.

Rundt 4000 mennesker skader fremre korsbånd i Norge hvert år. De fleste pasientene er unge og driver med idretter som setter store krav til vridning i kneet, som fotball, håndball og alpint. Skaden har alvorlige konsekvenser i form av redusert knefunksjon, redusert idrettsdeltagelse, økt risiko for nye kneskader og økt risiko for tidlig utvikling av artrose. I Norge gjennomgår rundt halvparten av alle pasienter med korsbåndskade operasjon, der korsbåndet rekonstrueres med enten en del av patellarsenen eller hamstringssenene. Aktiv rehabilitering er en essensiell del av behandlingen, uansett om pasientene opereres eller ikke.

Det overordnede målet i PhD-avhandlingen var å evaluere knefunksjon og idrettsdeltagelse etter ikke-operativ og operativ behandling av pasienter med fremre korsbåndskader. Avhandlingen besto av fire studier: Den første studien var en parmatchet sammenligning av retur til tidligere hovedidrett hos 138 ikke-opererte og opererte pasienter. Den andre studien var en undersøkelse av validitet og reliabilitet av en internettbasert metode for å registrere månedlig deltagelse i idrett hos 90 pasienter. Den tredje studien var en prospektiv kohortestudie av 143 ikke-opererte og opererte pasienter med 2 års oppfølging. I den fjerde studien undersøkte vi om hinketester utført tidlig etter skade kunne predikere knefunksjonen etter ett år hos 91 ikke-opererte pasienter.

Prosjektet har vist at få pasienter blir operert på grunn av problemer med dynamisk knestabilitet. Hovedgrunnen for korsbåndsrekonstruksjon er derimot at pasienten ønsker å drive med vridningsidretter, de opererte pasientene er dermed betydelig yngre og deltok i mer knebelastende idretter før skade. Til tross for at operasjon blir foretatt med tanke på å hjelpe pasientene til å opprettholde deltagelse i idretter som håndball og fotball, har vi ikke funnet høyere idrettsdeltagelse, bedre knefunksjon eller lavere risiko for en ny kneskade som følge av korsbåndsrekonstruksjon. Etter to år hadde en av fem pasienter dårligere knefunksjon enn uskadede mennesker, en av fem hadde pådratt seg en ny kneskade og en av tre pasienter hadde redusert styrke i quadriceps eller hamstrings på skadet side.

Videre fant vi at tidlig funksjonstesting med en enkel hinketest kan identifisere ikke-opererte pasienter som har høy sannsynlighet (88 %) for å ha god knefunksjon etter ett år. Et hovedmål i videreføringen av prosjektet er å identifisere flere faktorer som hjelper oss til å stille nøyaktige prognoser på lengre sikt (2 og 5 år) etter både ikke-operativ og operativ behandling.

Referanser:

- Grindem H, Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Risberg MA. A pair-matched comparison of return to pivoting sports at 1 year in anterior cruciate ligament-injured patients after a nonoperative versus an operative treatment course. Am J Sports Med 2012;40(11):2509-16

- Grindem H, Eitzen I, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Online registration of monthly sports participation after anterior cruciate ligament injury: a reliability and validity study. Br J Sports Med 2013 May 3 [Epub ahead of print]

- Grindem H, Eitzen I, Snyder-Mackler L, Engebretsen L, Risberg MA. Nonsurgical or surgical treatment of anterior cruciate ligament injuries: knee function, sports participation and knee reinjuries. The Delaware-Oslo ACL Cohort Study. Submitted to J Bone Joint Surg Am, July 11 2013

- Grindem H, Logerstedt D, Eitzen I, Moksnes H, Axe MJ, Snyder-Mackler L, Engebretsen L, Risberg MA. Single-legged hop tests as predictors of self-reported knee function in nonoperatively treated individuals with anterior cruciate ligament injury. Am J Sports Med 2011;39(11):2347-54.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten