Bevegelse, motorisk kontroll og psykologiske faktorer ved nakkesmerte

Doktorgrad i Fysioterapeuten 5/2017.

Fagartikkel

Ingebrigt Meisingset, fysioterapeut og postdoktor ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU. 

Veiledere: Professor Ottar Vasseljen (hovedveileder), NTNU, professor Ann Katrin Stensdotter, NTNU, førsteamanuensis Astrid Woodhouse, NTNU, Øyvind Stavdahl, NTNU. 

Originaltittel: Motion, motor control and psychological factors in neck pain. 

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter takkes for økonomisk bidrag gjennom satsningen på FYSIOPRIM.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad.

 

Disputas fant sted 22. april 2016 ved Det Medisinske Fakultet, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU, Trondheim.