Armfunksjon i subakutt fase etter hjerneslag

Doktorgrad i Fysioterapeuten 2/2013

Fagartikkel

Iris Charlotte Brunner, Spesialist i nevrologisk fysioterapi, PhD. Forskningsgruppe i fysioterapi, Universitetet i Bergen.
Disputas fant sted 17.12.2012 ved Universitetet i Bergen.

Originaltittel: Recovery of arm motor function after stroke. Aspects of assessment, treatment and neural reorganization

I Norge rammes ca. 15.000 personer hvert år av hjerneslag. Hjerneslag er den mest vanlige årsak til varig funksjonstap og kan medføre store belastninger for pasienten, familien og samfunnet. Når armen blir lammet, kan dette redusere evnen til å utføre daglige gjøremål og begrense deltakelse i sosiale og yrkesrelaterte aktiviteter. For å gjenvinne motorisk funksjon er det viktig med intensiv, utfordrende og omfattende trening.

Avhandlingen består av tre studier. Formålet var å undersøke funksjonsutviklingen hos pasienter med nedsatt armfunksjon etter hjerneslag, og sammenligne behandlingseffekt av to intensive treningsprogram.

I den første studien ble utviklingen av motorisk funksjon i løpet av de første tre månedene undersøkt. Det viste seg at mer enn halvparten av pasientene hadde for store kognitive og medisinske problemer til å delta i motoriske tester og trening. Pasientene med liten eller moderat funksjonsnedsettelse i armen tidlig etter hjerneslaget, oppnådde tilstrekkelig motorisk funksjon ved hjelp av et omfattende, men generelt rehabiliteringsopplegg.

I den andre studien ble effekten av to intensive treningsmetoder sammenlignet; Constraint-induced movement therapy (CIMT) og bimanuell trening. I CIMT trenes kun den affiserte armen, og bruk av den friske armen blir hindret. I bimanuell trening brukes imidlertid begge armene. Funksjonen kom seg betydelig i begge gruppene, men det ble ikke funnet forskjell i endring mellom dem.  Bimanuell trening synes derfor å være et like effektivt treningsalternativ som CIMT i den tidlige fase etter hjerneslag.

I den tredje studien ble hjernens reorganisering etter hjerneslag undersøkt ved hjelp av funksjonell magnetresonanstomografi. I studien var det et spesielt fokus på såkalte speilnevroner, som er aktive både når man utfører en bevegelse og når man bare observerer den. Resultatene tyder på at disse nevronene er aktive både tidlig og senere etter hjerneslag, men også at de gjennomgår en endring i løpet av de første tre månedene. Funnene er relevante for behandlingstilnærminger som er basert på aktivering av speilnevroner for å forbedre motorisk funksjon. 

Artiklene

Brunner IC, Skouen JS, Strand LI.  Recovery of upper extremity motor function with regard to eligibility for constraint-induced movement therapy.  Top Stroke Rehabil. 2011 May-Jun;18(3):248-57

Brunner IC, Skouen JS, Strand LI. Is modified Constraint-induced movement therapy more effective than  Bimanual training in improving arm motor function in the subacute phase post stroke: A randomized controlled trial. Clin Rehabil.2012;26:1078-86.

Brunner IC, Skouen JS, Ersland L, Grüner R. Plasticity and response to action observation: A longitudinal fMRI study of potential mirror neurons in patients with subacute stroke. Submitted