Trening reduserer antall fall blant eldre

Cochrane i Fysioterapeuten 3/2019. 

Fagartikkel

Omtalt av Dahm KT og Dalsbø TK, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet.  

Færre vil falle og antall fall alt i alt vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Trening fører muligens til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader. Det er usikkert om trening påvirker livskvalitet. Vi vet ikke om trening reduser antall sykehusinnleggelser på grunn av fall. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Omtalen kan leses i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten