Trening reduserer antall fall blant eldre

Cochrane i Fysioterapeuten 3/2019. 

Fagartikkel

Omtalt av Dahm KT og Dalsbø TK, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet.  

Færre vil falle og antall fall alt i alt vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Trening fører muligens til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader. Det er usikkert om trening påvirker livskvalitet. Vi vet ikke om trening reduser antall sykehusinnleggelser på grunn av fall. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Omtalen kan leses i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten