Trening gir trolig mindre utmattelse og bedre livskvalitet for personer som er behandlet for kreft

Fysioterapeuten 7/2016.

Fagartikkel

Omtalt av Dahm KT og Larun L, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Trening fører trolig til mindre utmattelse, muligens noe bedre selvrapportert fysisk funksjon, bedre livskvalitet, og mindre symptomer på angst. Det er usikkert om trening påvirker symptomer på depresjon, smerte og søvn for personer som har gjennomgått behandling for kreft. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten