Nakkesmerter hos voksne: Manuell behandling, treningsterapi eller kombinert behandling?

Sammendrag i Fysioterapeuten 8/2017. 

Fagartikkel

Ken Fredin (Turnusfysioterapeut) og Håvard Lorås (Førsteamanuensis), Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Denne artikkelen er et sammendrag av artikkelen «Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain – a systematic review and meta-analysis», publisert i Musculoskeletal Science and Practice. Artikkelen er en videre bearbeiding av Ken Fredins bacheloroppgave i Fysioterapi.

Les sammendraget i sin helhet her