Informasjonsstyrke og utvalgsstørrelse i kvalitative studier

Sammendrag i Fysioterapeuten 8/2016.

Fagartikkel

Skrevet av Kirsti Malterud, professor og dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark. Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research, Bergen, Norge. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Volkert Dirk Siersma, statistiker, Ph.D., Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark og  Ann Dorrit Guassora, forskningslektor, Ph.D., Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark. 

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad.