Trening reduserer sykdomsaktivitet.

Høyintensiv trening reduserer sykdomsaktiviteten hos pasienter med revmatisk ryggsykdom

Sammendrag i Fysioterapeuten 5/2019. 

Fagartikkel

Silje Halvorsen Sveaas, fysioterapeut, ph.d. og Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, professor ved Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus. 

Bakgrunn

Aksial spondyloartritt er en kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom som rammer personer i ung alder med en prevalens på mellom 0,3-1,4% (1). Hovedsymptomet er inflammatorisk ryggsmerte, og sykdommen medfører varierende grad av redusert leddbevegelighet, fysiske funksjonsbegrensninger og utmattelse (fatigue). Fysioterapi med trening er en viktig del av behandlingen. Tradisjonelt har man anbefalt lavdosert trening slik som varmtvannsbasseng og bevegelighetstrening, mens man har unngått høyintensiv trening i frykt for å forårsake sykdomsoppbluss (2).

Nyere forskning viser at pasienter med aksial spondyloartritt har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer (3), og det aktualiserer treningsformer som kondisjons- og styrketrening som har en gunstig effekt på hjerte-karhelse. Tidligere forskning har vist at trening har små, positive effekter på sykdomsaktivitet, men samtlige studier har undersøkt effekten av lavdosert trening (4). Hensikten med denne studien var derfor å undersøke effekten av tre måneder høyintensiv kondisjons- og styrketrening på sykdomsaktivitet hos pasienter med aksial spondyloartritt. 

Metode

Studien var designet som en multisenter randomisert kontrollert studie. Totalt 100 pasienter (fra 20-60 år) med aksial spondyloartritt ble randomisert til trenings- eller kontrollgruppe. Studien ble gjennomført ved Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Treningsgruppen trente tre dager i uken i tre måneder. To økter i uka var veiledet av fysioterapeut og besto av intervalltrening på opp mot 90-95% av makspuls på tredemølle eller sykkel, etterfulgt av styrketrening for store muskelgrupper. Den tredje økten var en individuell kondisjonsøkt med varighet 40 min, på >70% av makspuls. Kontrollgruppen ble bedt om å opprettholde sitt normale aktivitetsnivå.

Primærutfallsmålet var sykdomsaktivitet målt med to diagnosespesifikke mål; «Ankylosing Spondylitis (AS) Disease Activity Scale (ASDAS)» og Bath AS Disease Activity Index (BASDAI). Sekundærutfallsmål var biomarkører for inflammasjon, fysisk funksjon, bevegelighet, kondisjon og midjeomkrets.

Effekten av treningsprogrammet ble analysert ved hjelp av multippel lineær regresjon, med justering for studiesenter og baselineverdier. Vi beregnet effektstørrelser ved hjelp av Standardiserte gjennomsnittsdif-feranser (SMD). SMD mellom 0.2 og 0.4 betegnes som en liten effekt, fra 0.5 til 0.7 som en moderat effekt og ≥0.8 som en stor effekt.  

Resultat

Totalt 97 av 100 randomiserte pasienter fullførte studien, og 76% av pasientene i treningsgruppen fulgte ≥80% av treningsprogrammet. 

Det var en signifikant stor effekt av treningen på primærutfallsmålet sykdomsaktivitet (ASDAS; SMD:1.0 [0.6, 1.4], p<0.001, BASDAI; SMD: 1.0 [0.5, 1.4], p<0.001). Det var signifikante effekter av treningen på alle sub-skårene av sykdomsaktivitet med en stor effekt på smerte (SMD: 0.9 [0.5, 1.3]), stivhet (SMD 1.0 [0.6, 1.4]), utmattelse (SMD 0.8 [0.4, 1.2]) og en liten effekt på ledd-
ømhet (SMD 0.4 [0, 0.8). Det var også en signifikant effekt av treningen på C-reaktivt protein (p=0.04).

I tillegg var det signifikante, positive effekter av treningen på fysisk funksjon, bevegelighet, kondisjon og midjeomkrets. 

Konklusjon

Høyintensiv trening reduserer sykdomsaktivitet målt som symptomer (smerte, utmattelse og stivhet) og inflammasjon hos pasienter med aksial spondyloartritt. I tillegg bedrer det pasientens fysiske funksjon og hjerte-karhelse. Dette tyder på at pasienter med aksial spondyloartritt trygt kan trene høyintensivt uten at det vil føre til sykdomsoppbluss, og dermed kan de dra nytte av de mange positive helsegevinstene av kondisjons- og styrketrening. 

Originalartikkel: Sveaas SH, Bilberg A, Berg IJ, Provan SA, Rollefstad S, Semb AG, Hagen KB, Johansen MW, Pedersen E, Dagfinrud H. High intensity exercise for 3 months reduces disease activity in axial spondyloarthritis (axSpA): a multicentre randomised trial of 100 patients. Br J Sports Med; 2019 https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099943.

Studien er støttet av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

Referanser

1. Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. Lancet. 2017;390(10089):73-84.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31591-4.

2. Lundberg IE, Nader GA. Molecular effects of exercise in patients with inflammatory rheumatic disease. Nat Clin Pract Rheumatol 2008;4(11):597-604. https://doi.org/10.1038/ncprheum0929.

3. Mathieu S, Soubrier M. Cardiovascular events in ankylosing spondylitis: a 2018 meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2018. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2018-213317.

4. Dagfinrud H, Halvorsen S, Vøllestad NK, Niedermann K, Kvien TK, Hagen KB. Exercise programs in trials for patients with ankylosing spondylitis: Do they really have the potential for effectiveness? Arthritis Care Res(Hoboken). 2011;63(4):597-603. https://doi.org/10.1002/acr.20415.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten