Helse og funksjon, opplevelse av kontinuitet og relasjonell koordinering i tverrfaglige team

Sammendrag i Fysioterapeuten 7/2016.

Fagartikkel

Skrevet av Vegard Pihl Moen, fysioterapeut og stipendiat, og Merethe Hustoft, ergoterapeut og stipendiat, ved Regionalt Kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen. Stipendiatene er begge ansatt ved Helse Bergen HF. 

Hovedveiledere: Sturla Gjesdal og Øystein Hetlevik fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Prosjektene er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK vest.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten