Helse og funksjon, opplevelse av kontinuitet og relasjonell koordinering i tverrfaglige team

Sammendrag i Fysioterapeuten 7/2016.

Fagartikkel

Skrevet av Vegard Pihl Moen, fysioterapeut og stipendiat, og Merethe Hustoft, ergoterapeut og stipendiat, ved Regionalt Kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen. Stipendiatene er begge ansatt ved Helse Bergen HF. 

Hovedveiledere: Sturla Gjesdal og Øystein Hetlevik fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Prosjektene er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK vest.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad.