Annonsere

Tidsskriftet på papir og nett er landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter

...både når det gjelder produktannonser, stillingsannonser og annonser for møter og kurs. 

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!

Nettsidene oppdateres jevnlig med nyheter for fysioterapeuter.

I 2020 kommer bladet ut med 9 numre, alle på papir, med 48-60 sider hver gang.
Innhold, layout og omfang er det samme på begge plattformer.
Vår utgiver, Norsk Fysioterapeutforbund, organiserer det store flertallet av fysioterapeutene i Norge og bladet sendes til alle medlemmer. Et økende antall fysioterapeuter er dessuten aktive brukere av våre nettsider, www.fysioterapeuten.no

Fysioterapeuten er redaksjonelt uavhengig og styres etter redaktørplakaten.
Bladet er opplagskontrollert av Den Norske Fagpresses Forening, DNFF.

Stillingsannonser kun på nett!

Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.100 + mva. 
Bestilling sendes til ks@fysio.no
Annonseteksten legges ved som et word-dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.
Husk å oppgi fakturaadresse og eventuelt bestillingsnummer. 

Produktannonse på nettet? Flere muligheter og formater!

Fysioterapeuten.no har ca. 28.000 unike besøkende og 65.000 sidevisninger hver måned.  
Vi har totalt fem plasser. Hver plass kan deles på to annonsører med 50% visning. Format: JPG.
Skyskraper, 2 stk. Størrelse 180 x 500 pix.
Per stk. kr. 7.600 per md.
Knapp, 3 stk. Størrelse 180 x 150 pix.
Per stk. kr. 5.500 per md.

Kontakt A2media: 
Henriette Brattli, henriette@a2media.no

Utgivelsesplan 2020

 Nr. Matriellfrist manus, produkt- og kursannonser Stillingsannonser kun på nett! Utgivelse 
 1  03.01 Stillingsannonser legges ut fortløpende.  29.01
 2   31.01    26.02
 3  28.02    25.03
 4  02.04    06.05
 5  15.05    10.06
 6  31.07    26.08
 7   04.09    30.09
 8  07.10    04.11
 9  13.11    09.12
       
       

Annonsepriser 2020

Annonsekontor produktannonser: A2media ved Henriette Brattli
Henriette Brattli, tlf. 97 19 87 47, henriette@a2media.no 
Kontoradresse: Kaffegata 16, 2270 Flisa
Postadresse: Postboks 2, 2271 Flisa 
Internett: www.a2media.no

 Format  4 farger  Sort
 1/1 side: 180 x 247   Utfallende: 210 x 280 + 4mm         19.200         12.800
 1/2 side: 180 x 122 - 88 x 247         12.500           8.000
 1/4 side: 180 x 58 - 88 x 122           8.850           5.100
 1/8 side: 180 x 27 - 42 x 122           5.550           3.600
 2/1 side         33.900  
 Baksiden: 210 x 215         21.200  

Spesialplassering: 10% tillegg.
Tillegg for setting/utforming av annonse.

Bilag: Løse og innstiftede bilag etter avtale.

Rabatter

Produktannonser:
3-5 innrykk: 5%
6-8 innrykk: 8%
9-12 innrykk: 15%

 

Annonsekontor stilling og kurs: Kirsten Stiansen
Tlf. 41 31 81 88
Epost: ks@fysio.no

Stillingsannonse på nett: kr. 4.900.

Møter og kurs (spaltebredde 88 mm):
Per sp mm: kr. 38.
Kurs-/møteannonse kun på nett: kr. 3.900.

Alle kursannonser som står på trykk legges også ut på våre nettsider noen dager før utgivelse.

Kursannonser: 10% rabatt ved 2. gangs innrykk av samme annonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Kneartrose: Uvitenhet gir mer kirurgi

I motsetning til retningslinjene for beste praksis for artrose i kneet, har funn fra flere forskjellige...

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten