Fra symptom til sykdom

WHO: Kroniske smerter anerkjennes som sykdom

I løpet av mai vil WHO anerkjenne kroniske smerter som en sykdom.

Nyheter

ICD-10 er den siste klassifikasjonen i den rekken som ble formalisert i 1893 som The Bertillon Classification, eller Den internasjonale listen over dødsårsaker. Senere er tittelen endret for å gi tydeligere uttrykk for innhold og formål - og for å avspeile den stadige rammeutvidelsen for klassifikasjonen utover sykdommer og skader. Den innarbeidede forkortelsen ICD er beholdt (Kilde: Store medisinske leksikon). 

Det internasjonale sykdomsklassifiseringssystemet ICD for anerkjente sykdommer oppdateres i mai av WHO. Her anerkjennes kroniske smerter, ikke bare som et symptom på sykdom, men som en diagnose i likhet med andre sykdommer.

ICD-11

Den oppdaterte versjonen av ICD-10 fra 1992 vil hete ICD-11.

For pasienter og helsepersonell vil dette kunne bety mer presis diagnostisering og mer målrettet behandling. I Norge har Helsetilsynet hatt ansvaret for utarbeidelsen av en norsk utgave spesielt tilpasset norske forhold.

Kilde: WHO

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten