Fysioprim - data

Vil ta vare på Fysioprim-database

Forskningsprogrammet Fysioprim som prosjekt legges på is når midlene fra Fysiofondet stanser i løpet av 2020. Men Fysioprims leder oppgir tre ting de vil søke om midler til videre.

Nyheter

Nina Vøllestad Foto: UiO

– Vi har bygget opp en omfattende database over kliniske forløp for pasienter som oppsøker fysioterapeuter, særlig avtalefysioterapeuter. Vi ønsker å få midler til å gjøre dataene som allerede er samlet inn lettere tilgjengelig for bruk, og til å drifte selve databasen. Slik kan forskere og klinikere bruke dataene i eventuelle prosjekter, forskning eller utvikling av verktøy i årene framover, sier leder og professor Nina Køpke Vøllestad.

Midler til apper og verktøy

Vøllestad sier at de også ønsker midler til å opprettholde og videreutvikle kliniske verktøy som er utviklet.

– Dette er for eksempel apper for fysisk testing, og verktøy for å måle endring, smerte og funksjon, og rapporter. Disse vil være uavhengige av journalsystemer og derved kunne være nyttige for alle, sier hun.

Den siste biten er å videreutvikle samarbeidsflater mellom forskningen og primærhelsetjenesten som ble opprettet gjennom Fysioprim.

– I Trondheim er det allerede utviklet en plan for videreføring, som et ledd i et større samarbeid mellom NTNU og kommunen om universitetskommune. For andre og mindre kommuner vil vi se etter andre løsninger som kan sikre fremtidig gevinst av det vi har bygget opp, forklarer Vøllestad.

Usikre kostnader

Hvor mye de årlige kostnadene for tiltakene vil beløpe seg til, er usikkert.

– Flere videreføringer, som samarbeidet i Trondheim, vil foregå helt uavhengig av hva vi som forskergruppe gjør fremover. Det var jo også en av ambisjonene opprinnelig. Men andre videreføringer, som databasen, er avhengig av at forskerne involverer seg i arbeidet med den utover prosjektperioden, sier Fysioprim-lederen.

Ifølge Vøllestad er det snakk om et sekssifret beløp som et minimum bare for drifting av databasen, og hun tror det kan bli utfordrende å få støtte.

– Alle som har lest litt om kommuneøkonomien, vet at det ikke er lett å finne penger der til oppgaver som ikke er lovpålagt. Vi håper å få friske midler fra ulike kilder, men Fysiofondet og Helsedirektoratet er de mest aktuelle stedene å søke. Fysiofondet burde ha interesse av at databasen blir tilgjengelig framover, mener Vøllestad.

Midler til to prosjekter

Rett før jul fikk Fysioprim gladnyheten at to prosjekter som bruker Fysioprim som grunnlag, har fått 12 millioner kroner hver av Forskningsrådet. Det ene er SupportPRIM ved NTNU, hvor de ser etter bedre måter å håndtere muskel- og skjelettplager på i primærhelsetjenesten. Det andre er INOREG ved UiO, hvor de skal finne gode måter å analysere effekt av behandling i primærhelsetjenesten for pasienter med kroniske lidelser.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten