I enkelte arbeidssituasjoner er det økt risiko for stress, angst, depresjon, søvnproblemer og fysisk skade.

Tiltak på arbeidsplassen kan forebygge angst

Flere arbeidslivsbaserte tiltak har som mål å redusere psykiske lidelser hos ansatte, men vi mangler god dokumentasjon på effekt av tiltakene.

Nyheter

I enkelte arbeidssituasjoner er det økt risiko for stress, angst, depresjon, søvnproblemer og fysisk skade.

Kunnskapssenteret har oppsummert systematiske oversikter som har sett på effekten av ulike tiltak på arbeidsplassen for å forebygge psykiske lidelser. Forskerne fant tre systematiske oversikter med høy kvalitet.  

De systematiske oversiktene viste blant annet at individrettet stresshåndtering muligens kan redusere risiko for angst. Derimot er det usikkert om tiltak som opplæring i visualisering, fysisk trening eller stresshåndteringsprogram forebygger psykiske lidelser. Studiene er hovedsakelig utført på helsepersonell og politi.

- Med noe forbehold kan vi si at det er flere funn i favør av de arbeidslivsbaserte tiltakene stressmestring og fysisk trening. Men det er behov for nye og oppdaterte systematiske oversikter som inkluderer enkeltstudier av nyere dato, sier prosjektleder Therese Kristine Dalsbø ved Kunnskapssenteret til kunnskapssenteret.no.

Les hele publikasjonen: Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten