Rolf Moe Nilssen. Foto Jorunn Helbostad
Rolf Moe-Nilssen. Foto: Jorunn Helbostad

Rolf Moe-Nilssen æresmedlem i ISPGR

Mandag 1.juli 2019 mottok fysioterapeut og professor emeritus Rolf Moe-Nilssen fra Bergen æresmedlemskap i den internasjonale organisasjonen ISPGR (International Society of Posture and Gait Research).

Nyheter

Moe-Nilssen deltok på ISPGRs verdenskonferanse i Edinburgh. I takketalen fokuserte han på hvilke utfordringer som gjenstår for forskere og klinikere som prøver å forstå og måle balanse og gangfunksjon.

Den internasjonale organisasjonen for måling av postural kontroll ble startet i 1969 av en gruppe basalforskere og klinikere som hadde sammenfallende interesser i å kvantifisere postural svai i stående. Siden første møtet i 1971 har organisasjonen vokst, og omfatter nå forskning og utvikling på feltet balanse og kontroll av gange.

Pioner

Fysioterapeut Rolf Moe-Nilssen er professor emeritus ved det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, og er utdannet siviløkonom i tillegg til å være fysioterapeut. Før han ble fysioterapeut var han også bokforlegger og startet da det første tidsskriftet for trening og fysisk aktivitet i Norge som han var redaktør for i 10 år. Forskningen hans har hatt fokus på å forstå kontroll av gange, og han har vært en pioner i å utvikle og bruke kroppsbårne sensorer for å analysere balanse og gangfunksjon. Prosedyren han har utviklet for å måle gangvariabilitet og asymmetri, autokorrelasjon, er nå en velkjent og mye brukt metode både i ganglaboratorier og klinisk forskning verden over. Han har vært partner og i styringsgruppen for EU-nettverket ProFaNE, og i rådgivende gruppe for det nylige avsluttede EU-prosjektet PreventIT. Han er fortsatt faglig aktiv som opponent for master- og Phd-studenter både i Norge og i utlandet, samtidig som han er aktiv som foredragsholder og tar fortsatt undervisningsoppdrag på feltene gangkontroll, evaluering av målemetoder, og fysisk aktivitet og trening. Han har et personlig engasjement for fysisk aktivitet generelt, og for langrenn spesielt. 

Enestående bidrag

Rolf Moe-Nilssen deltok på sin første ISPGR-konferanse i Maastricht i 2001. På konferansen i Edinburgh deltok han sammen med over 600 andre forskere og klinikere fra hele verden. ISPGR belønner forskere som har gått av med pensjon og som har gitt enestående bidrag både til forskningsfeltet og til organisasjonen, med æresmedlemskap. Moe-Nilssen mottok denne utmerkelsen i 2019, og er nå en av 8 æresmedlemmer av ISPGR. 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten